null

Projekty zgłoszone i co dalej?

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Stos dokumentów.

Do budżetu obywatelskiego na Białołęce mieszkańcy zgłosili 103 projekty, które mają szansę być zrealizowane w 2023 roku. Co się teraz z nimi dzieje?

Weryfikacja

Wszystkie zgłoszone projekty zostały przekazane do weryfikacji, która prowadzona jest kilkustopniowo.

Najpierw projekty sprawdzili koordynatorzy dzielnicowi pod względem formalnym – niestety 3 projekty zweryfikowali negatywnie ze względu na niewystarczającą liczbę podpisów poparcia mieszkańców Białołęki. Z kolei 4 projekty przekazali na poziom ogólnomiejski, ponieważ pomysły w nich opisane nie dotyczyły zadań dzielnicowych.

Teraz projekty trafią do urzędników, którzy na co dzień zajmują się tematami zgłoszonymi w pomysłach mieszkańców. Ocenią je pod kątem m.in. możliwości realizacji w jeden rok, kosztów i zgodności projektu z prawem i z planami miejscowymi. Niektóre z nich będą wymagały zmian, dlatego warszawscy urzędnicy będą kontaktowali się z autorami projektów, aby przedstawić im swoje propozycje. Weryfikacja potrwa do 4 maja.

Po opublikowaniu wyników weryfikacji rozpocznie się etap oceny ponownej. Dotyczy ona projektów zweryfikowanych negatywnie i tylko tych, do których autorzy projektów zgłosili odwołania od negatywnej weryfikacji. Odwołania autorzy będą mogli składać od 4 do 11 maja br.

Ostateczną listę projektów, które zostaną poddane głosowaniu mieszkańców, poznamy 31 maja br.

Głosowanie odbędzie się w drugiej połowie czerwca.

Z projektami i ich opisami można się zapoznać pod adresem https://bo.um.warszawa.pl.