null

Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Poniżej znajduje się wykaz planowanych dyżurów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Dzielnicy Białołęka w 2021 r. Punkty pracują stacjonarnie od 1 sierpnia 2021 przy zachowaniu reżimu stantarnego. 

W celu umówienia się na poradę należy wysłać maila na podane adresy e-mailowe. Można również zadzwonić pod numer: 19115

Dyżury

przeznaczone na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

  • Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Modlińska 197, parter, wejście C (obok WOM)
  • poniedziałek – piątek: 8–12
  • nppar3bialoleka@um.warszawa.pl
  • Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokata i radcę prawnego

przeznaczone na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

  • Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Modlińska 197, parter, wejście C (obok WOM)
  • poniedziałek – piątek: 12–16
  • npongo4bialoleka@um.warszawa.pl
  • Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS (z siedzibą ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warszawa)

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://nowa.um.warszawa.pl/nieodplatnapomocprawna

Informujemy również o Zarządzeniu nr 831/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z 31 maja 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia wykazu planowanych dyżurów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie m.st. Warszawy w 2021 r.