null

Białołęcka Rada Seniorów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Białołęcka Rada Seniorów jest dodatkową płaszczyzną dialogu między mieszkańcami, Radą Dzielnicy i Urzędem. Współuczestniczy w życiu publicznym i współkształtować lokalne środowisko. Wspiera procesy konsultacyjne wzmacniające zaangażowanie obywatelskie seniorów.

Rada reaguje na lokalne problemy seniorów, przeciwdziała dyskryminacji tej grupy społecznej oraz kreuje pozytywny wizerunek seniora w lokalnej społeczności.

Białołęcka Rada Seniorów liczy 11 członków. Swoją kadencję rozpoczęła od dnia pierwszej sesji, która odbyła się 6 marca 2019 r.

Kadencja Rady trwa 3 lata. Radni pracują społecznie.

Skład Białołęckiej Rady Seniorów II kadencji
 1. Daniela Fidura - Przewodnicząca
 2. Hanna Perchon - Wiceprzewodnicząca
 3. Anita Rakszewska-Michnowska - Wiceprzewodnicząca
 4. Wiesława Maj - Sekretarz
 5. Jerzy Szewczak - Protokolant
 6. Zdzisław Czerwiński
 7. Jacek Gruchała vel Gruchalski
 8. Agnieszka Królikowska
 9. Witold Lubak
 10. Halina Lachowska
 11. Andrzej Olszewski

Przewodniczącą Białołęckiej Rady Seniorów II kadencji jest Pani Daniela Fidura.

Przedstawicielką Białołęckiej Rady Seniorów do Warszawskiej Rady Seniorów jest Pani Daniela Fidura.

Kontakt: Wydział Obsługi Rady Dzielnicy tel. (22) 44-38-373 pokój 123.