null

Białołęcka Rada Seniorów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
 

 

 

Białołęcka Rada Seniorów jest dodatkową płaszczyzną dialogu między mieszkańcami, Radą Dzielnicy i Urzędem. Współuczestniczy w życiu publicznym i współkształtuje lokalne środowisko. Wspiera procesy konsultacyjne wzmacniające zaangażowanie obywatelskie seniorów.

Rada reaguje na lokalne problemy seniorów, przeciwdziała dyskryminacji tej grupy społecznej oraz kreuje pozytywny wizerunek seniora w lokalnej społeczności.

Białołęcka Rada Seniorów, powołana uchwałą nr V/28/2015 Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z 14 kwietnia 2015 r.

Kadencja Rady trwa 3 lata. Radni pracują społecznie.

Skład Białołęckiej Rady Seniorów III kadencji
  1. Tatiana Aksamit
  2. Majka Drozdowska
  3. Daniela Fidura
  4. Elwira Gmitrzuk-Ziętarska
  5. Jacek Gruchała vel Gruchalski
  6. Krystyna Kalota-Nowicka
  7. Wiesława Maj
  8. Hanna Perchon
  9. Jerzy Szewczak
  10. Krystyna Waseńczuk

Przewodniczącą Białołęckiej Rady Seniorów III kadencji jest Daniela Fidura.

Przedstawicielem Białołęckiej Rady Seniorów III kadencji do Warszawskiej Rady Seniorów jest Daniela Fidura.

 

 

Kontakt: Wydział Obsługi Rady Dzielnicy tel. (22) 44-38-373 pokój 123.

Statut BRS