null

Białołęcka Rada Seniorów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
 

 

 

Białołęcka Rada Seniorów jest dodatkową płaszczyzną dialogu między mieszkańcami, Radą Dzielnicy i Urzędem. Współuczestniczy w życiu publicznym i współkształtuje lokalne środowisko. Wspiera procesy konsultacyjne wzmacniające zaangażowanie obywatelskie seniorów.

Rada reaguje na lokalne problemy seniorów, przeciwdziała dyskryminacji tej grupy społecznej oraz kreuje pozytywny wizerunek seniora w lokalnej społeczności.

Białołęcka Rada Seniorów, powołana uchwałą nr V/28/2015 Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z 14 kwietnia 2015 r.

Białołęcka Rada Seniorów liczy 11 członków. 

Kadencja Rady trwa 3 lata. Radni pracują społecznie.

Skład Białołęckiej Rady Seniorów III kadencji
 1. Tatiana Aksamit
 2. Maja Drozdowska
 3. Daniela Fidura
 4. Elwira Gmitrzuk-Ziętarska
 5. Jacek Gruchała vel Gruchalski
 6. Danuta Hajduk
 7. Krystyna Kalota-Nowicka
 8. Wiesława Maj
 9. Hanna Perchon
 10. Halina Roszkowska
 11. Jerzy Szewczak

Przewodniczącą Białołęckiej Rady Seniorów III kadencji jest Daniela Fidura.

Przedstawicielem Białołęckiej Rady Seniorów III kadencji do Warszawskiej Rady Seniorów jest Daniela Fidura.

 

 

Kontakt: Wydział Obsługi Rady Dzielnicy tel. (22) 44-38-373 pokój 123.

Statut BRS