null

Budujemy brakujący odcinek ul. Duninów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Fragment asfaltowej ulicy z prawostronnym chodnikiem. Po lewej stronie ulicy budynki wielorodzinne, po prawej domy jednorodzinne i zieleń z przydomowych ogródków. Wzdłuż ulicy stoją zaparkowane auta.

Jest pozwolenie na budowę w trybie specustawy drogowej brakującego odcinka ulicy Duninów.

W ramach inwestycji powstanie około 125 metrowy odcinek drogi od istniejącego utwardzenia ul. Duninów do skrzyżowania z Fleminga wraz z przebudową tego skrzyżowania.

Wykonawca zbuduje nową jezdnię z odwodnieniem, chodnikiem i oświetleniem. Przebuduje także ul. Fleminga na wysokości skrzyżowania z nową ul. Duninów – wyniesie tarczę skrzyżowania oraz wytyczy i doświetli nowe przejścia dla pieszych. W ul. Fleminga po zachodniej stronie zostanie także wybudowany brakujący chodnik o długości około 25 m, idąc na północ w kierunku ul. Szałasa.

Całą inwestycję realizuje prywatny inwestor na podstawie umowy zawartej z nami. Planujemy, że prace rozpoczną się jeszcze w lipcu, po zgłoszeniu ich do nadzoru budowlanego.