null

Budujemy drogi

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Maszyny na placu budowy drogi. Na pierwszym planie walec drogowy. W tle wygrodzenia drogi, betoniarka i ciężarówka.

W kilkunastu miejscach na terenie Białołęki jest otwarty front robót drogowych. Nowe ulice budujemy my, wykonują je też inwestorzy prywatni na podstawie umów, które z nimi zawarliśmy.

Oprócz budowy ulic, remontujemy nawierzchnie dróg i chodniki. Budujemy też oczekiwaną przez mieszkańców zawrotkę w ul. Kępa Tarchomińska. Dzięki temu ZTM uruchomi nową linię lokalną, która będzie dowoziła pasażerów do pętli tramwajowej Winnica. Szczegółowy raport drogowy poniżej.

Łopianowa i Projektowana 7KDD

Mamy pozwolenie na budowę ulicy Łopianowej w trybie specustawy drogowej. W ramach inwestycji powstanie łącznie 260-metrowy odcinek drogi od ul. Kowalczyka za skrzyżowanie z ulicą Projektowaną 7KDD (łącznik ulicy Krzyżówki z ul. Łopianową) wraz z tym skrzyżowaniem. Wykonawca zbuduje jezdnię z odwodnieniem, chodniki, oświetlenie, zatoki postojowe do parkowania poprzecznego. Będzie też musiał przebudować odcinek ciepłociągu. 
Jezdnia ulicy Łopianowej powstanie w nowym śladzie – na przedłużeniu fragmentu ulicy, który jest obecnie ślepo zakończony tuż za rondem. W miejscu trylinki powstanie zieleń i chodniki. 
To kolejny krok do poprawy komunikacji drogowej na osiedlu Żerań. Inwestycję realizuje prywatny inwestor na podstawie umowy zawartej z nami.

A to nie koniec dobrych wieści dla Żerania. Właśnie wprowadziliśmy wykonawcę prac drogowych i oświetleniowych na ulicę Projektowaną 7KDD (łącznik ulicy Krzyżówki z ul. Łopianową). W ramach umowy, którą zawarliśmy z prywatnym inwestorem, to on sfinansuje budowę oświetlenia i przebudowę jezdni z dostosowaniem do obowiązujących przepisów. Odcinek ulicy, gdzie będą prowadzone prace, ma długość 112 m.

Morelowa

Trwa budowa oświetlenia na odcinku od serwisowej jezdni ul. Modlińskiej do końca nowego odcinka chodnika ul. Morelowej. Wykonawca ustawi 10 LED-owych latarni. Obecnie montuje stopy pod słupy. Jedna z latarni doświetli też przejście dla pieszych. Inwestycję realizuje prywatny inwestor na podstawie umowy zawartej z nami.

Szafrańców

Ruszyła budowa odcinka drogi Projektowanej 6.2 KD-L wraz włączeniem w ul. Kościeszów. Pod koniec października wprowadziliśmy inwestora prywatnego na teren budowy. Nowa droga będzie przedłużeniem ul. Szafrańców. W ramach prac powstanie jezdnia asfaltowa o szerokości 7 m i długości ok. 125 m wraz z obustronnymi chodnikami, odcinkiem ścieżki rowerowej, odwodnieniem i oświetleniem. Dodatkowo nowa droga zyska doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościeszów. Inwestycję realizuje prywatny inwestor na podstawie umowy zawartej z nami.

Dziatwy

Trwa budowa ulicy na odcinku od ul. Marchołta do ul. Drożdżowej. Wykonawca prowadzi prace asfaltowe i układa wyniesione skrzyżowanie. Do końca miesiąca przebuduje sieci i wykona większość  prac drogowych. Ostateczne zakończenie robót budowlanych ma nastąpić przed świętami. Inwestycję realizuje prywatny inwestor na podstawie umowy zawartej z nami.

Płochocińska/Krzyżówki

Zakończyły się prace asfaltowe. Trwają ostatnie prace brukarskie i porządkowe. Gotowa jest nawierzchnia ulicy Krzyżówki i nawierzchnia skrzyżowania ulic: Krzyżówki, Spedycyjnej i Płochocińskiej. Do zadań wykonawcy będzie jeszcze należał montaż sygnalizacji świetlnej i oświetlenia. Do tego czasu na skrzyżowaniu obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. W ramach umowy, którą podpisaliśmy z inwestorem prywatnym, deweloper wybudował ulicę Krzyżówki wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu z ul. Płochocińską, oświetleniem, odwodnieniem, przejściami dla pieszych. Natomiast na podstawie porozumienia z ZDM ten sam inwestor przebudował odcinek ul. Płochocińskiej.

Ostródzka/Hemara

Trwa przebudowa i budowa sieci. Wykonawca buduje kanalizację deszczową oraz wodociąg. Oprócz tego przebuduje sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, zbuduje nowe oświetlenie oraz kanał technologiczny.
Po wykonaniu robót związanych z budową i przebudową sieci - przystąpi do robót nawierzchniowych. W ramach prac wykonawca nie tylko zbuduje rondo, ale też przebuduje fragmenty ulic: Ostródzkiej (od Olsztyńskiej do wjazdu na parking szkoły podstawowej i liceum) oraz Hemara (od skrzyżowania z Ostródzką do końca nawierzchni z kostki betonowej). Po zakończeniu prac ul. Ostródzka zyska dodatkowy pas do skrętu w lewo w ulicę Olsztyńską. Powstaną nowe, szersze chodniki (o szerokości min. 2 m). Przy ul. Ostródzkiej, na wysokości placówek oświatowych, wykonawca zbuduje zatokę postojową do parkowania równoległego. Przebudowywane odcinki dróg zostaną pokryte nową nawierzchnią, kostkę betonową na ul. Hemara zastąpi asfalt. Planujemy, że prace zakończą się w przyszłoroczne wakacje, by oddać nowy układ komunikacyjny przed rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023.

Projektowana KL-9

Budowa tej drogi, prostopadłej do ul. Hemara, jest na finiszu. Powstała ulica o długości ok. 110 m wraz z chodnikiem, oświetleniem, odwodnieniem oraz skrzyżowaniem z ul. Hemara. W ramach umowy zawartej z nami inwestor prywatny, który realizuje prace, wykona też dodatkowe odwodnienie ul. Hemara na wysokości swojej inwestycji deweloperskiej.

Verdiego

Pełną parą trwa budowa kolejnego odcinka ulicy. Prywatny inwestor, który realizuje prace na podstawie umowy zawartej z nami, buduje jezdnię i chodnik oraz brakujące odwodnienie i oświetlenie. Oprócz tego wykonawca robót dokończył prace z pierwszego etapu budowy ul. Verdiego, m.in. zamontował barierki zabezpieczające pieszych na wysokości rowu melioracyjnego wzdłuż szkolnego ogrodzenia. Dzięki temu otworzyliśmy furtkę do Szkoły Podstawowej nr 361 od strony ul. Verdiego oraz bramę do wjazdu dla samochodów. 

Mochtyńska

Budujemy 500- metrowy odcinek od ul. Fajnej na północ do istniejącego chodnika. Po wschodniej stronie ulicy powstanie też zatoka autobusowa. Doświetlimy przejście dla pieszych. Gotowa jest już podbudowa chodnika z tłucznia, wykonawca ustawił też krawężniki. Ma czas na zakończenie inwestycji do połowy grudnia.

Zdziarska

Trwa budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od mostu na rzece Długiej do ul. Verdiego. Oprócz ciągu pieszo-rowerowego powstaną dwie zatoki autobusowe po obu stronach ul. Zdziarskiej. 
Inwestycję realizuje i finansuje prywatny inwestor na podstawie umowy, zawartej z nami.

Remonty chodników

Wyremontowaliśmy zniszczony fragment chodnika ulicy Ostródzkiej na odcinku od ul. Olsztyńskiej do ul. Berensona. W ramach zrealizowanych prac wymieniono podbudowę oraz nawierzchnię chodnika na nowe płyty. 
Trwa wymiana zniszczonych płyt chodnikowych na podejściach na most na rzece Długiej, gdzie łączą się ulice Ostródzka i Mochtyńska. Wykonawca wymienia też podbudowę chodnika.
Ruszył też remont chodnika ulicy Czeremchowej. Wymienimy płyty na zniszczonym odcinku.  
Pętla Kępa Tarchomińska
Ruszyła budowa pętli w ulicy Kępa Tarchomińska. W ramach inwestycji powstanie zawrotka dla autobusów, dwa przystanki przy skrzyżowaniu z ul. Bukowską oraz progi zwalniające. Zarząd Transportu Miejskiego planuje wykorzystać tę pętle, by uruchomić nową linię lokalną, która będzie dowoziła pasażerów do pętli tramwajowej Winnica.