null

Budujemy rewir dla policji przy Ruskowym Brodzie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Kobiety i mężczyźni pozują na ścianie po podpisaniu dokumentów.

28 września podpisaliśmy umowę na kompleksową realizację inwestycji w formule projektuj i buduj. Modułowy obiekt przy ul. Ruskowy Bród wykona Unihouse S.A. za 3,16 mln zł. Rewir dla policji ma być gotowy 5 czerwca 2023 roku.

Białołęka jest coraz liczniejsza. Niestety oznacza to też więcej zdarzeń kryminalnych, a dotychczas mieliśmy tylko jeden komisariat w zachodniej części dzielnicy. Dlatego zabiegaliśmy o utworzenie nowego miejsca na Zielonej Białołęce. Determinacja zarządu dzielnicy, radnych miasta oraz Białołęki dziś została zwieńczona zawarciem umowy na budowę nowego obiektu dla policji. Mamy nadzieję, że przed wakacjami przyszłego roku dzielnicowi rozpoczną tam swoją pracę – mówi Grzegorz Kuca, burmistrz Białołęki.  

Spółka Unihouse S.A. z Bielska Podlaskiego, która wygrała przetarg na realizację inwestycji zaprojektuje obiekt, uzyska pozwolenie na budowę, zrealizuje prace budowlane oraz uzyska pozwolenie na użytkowanie. Budynek rewiru policji w technologii modułowej będzie zlokalizowany przy ul. Ruskowy Bród, na działce po drugiej stronie drogi w stosunku do budynku nowej szkoły.

Zgodnie z umową faza projektowa i faza budowlana łącznie będą trwać 250 dni, wykonawca powinien uzyskać pozwolenie na użytkowanie do 5 czerwca 2023 roku. Planujemy parterowy budynek dla 10 policjantów, którzy będą pracowali na dwie zmiany. Zakres inwestycji uzgodniliśmy z policją – dodaje Jan Mackiewicz, zastępca burmistrza, odpowiedzialny m.in. za inwestycje kubaturowe. 

Oprócz budynku powstaną parkingi i maszt do łączności radiowej. Aby policja mogła korzystać z nowego obiektu, przebudujemy ul. Ruskowy Bród - powstanie zjazd na potrzeby rewiru.

Widok z góry na trawiasty teren, otoczony chodnikiem i ogrodzony płotem. Wzdłuż terenu biegnie ulica asfaltowa. Po drugiej stronie ulicy fragment parkingu.