null

Budżet obywatelski na rok 2020 - projekty wybrane do realizacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W 2018 roku zaczęła obowiązywać Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych określająca wymogi, które powinien spełniać budżet obywatelski. Dlatego w styczniu 2019 roku Rada Miasta Stołecznego Warszawy powołała uchwałę, w której określiła podstawowe zasady budżetu obywatelskiego obowiązujące w naszym mieście, wśród których znalazły się m.in.:

 • wprowadzenie budżetu ogólnomiejskiego obok dzielnicowego,
 • wysokość środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski wyniesie 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim sprawozdaniu z wykonania budżetu,
 • jednolita definicja ogólnodostępności dla wszystkich dzielnic,
 • brak możliwości podziału dzielnic i kwoty budżetu obywatelskiego pomiędzy poszczególne obszary lokalne, 
 • zmniejszenie liczby wymaganych podpisów na liście poparcia (20 mieszkańców danej dzielnicy w przypadku projektów dzielnicowych oraz 40 podpisów mieszkańców Warszawy w przypadku projektów ogólnomiejskich),
 • zmiana zasad głosowania (mieszkańcy wybiorą nie więcej niż 15 pomysłów na poziomie dzielnicowym oraz nie więcej niż 10 pomysłów na poziomie ogólnomiejskim niezależnie od szacunkowego kosztu realizacji projektów),
 • zmiana zasad kwalifikacji projektów do realizacji (co najmniej 50 uzyskanych w głosowaniu punktów na poziomie dzielnicowym oraz 100 na poziomie ogólnomiejskim, a w przypadku podziału dzielnicy na mniejsze obszary, w każdym z nich do realizacji przechodzi projekt, który uzyskał największą liczbę głosów oraz zagłosowało na niego co najmniej 50 mieszkańców - pozostałe projekty przechodzą do realizacji, gdy otrzymają największą liczbę głosów do wyczerpania ogólnej kwoty w danej dzielnicy).

Niestety, Regionalna Izba Obrachunkowa unieważniła uchwałę Rady m.st. Warszawy dot. zasad przeprowadzenia budżetu obywatelskiego w Warszawie, co oznaczało konieczność przygotowania nowej uchwały.

W marcu jeszcze raz zostały przeprowadzone konsultacje społeczne, w których mieszkańcom przedstawiono projekt zgodny z zastrzeżeniami RIO, a 11 kwietnia Rada m.st. Warszawy zatwierdziła uchwałę poprawioną.

Od tej pory budżet partycypacyjny będzie występował pod nową nazwą: BUDŻET OBYWATELSKI. 

Harmonogram tegorocznej edycji jest nastęujący:

 1. Zgłaszanie projektów: 20 maja - 10 czerwca 2019 r.
 2. Ocena projektów: 11 czerwca - 8 sierpnia 2019 r.
 3. Odwołania od niedopuszczenia projektów do głosowania: 9 - 26 sierpnia 2019 r.
 4. Głosowanie: 6 - 23 września 2019 r.
 5. Wyniki głosowania: 3 października 2019 r.

Załączniki: