null

Budżet obywatelski na rok 2021 - edycja aktualna

Drukuj otwiera się w nowej karcie

To będzie już 7. edycja budzetu obywatelskiego w Warszawie, w tym na Białołęce. Czy siódemka okaże się szczęśliwa? Zobaczymy!

Zasady 7. edycji niczym nie różnią się od zasad obowiązujących w edycji poprzedniej.

Nadal mamy do wydania 3,9 mln zł i limit kosztowy dla jednego projektu wynoszący 781 tys. zł.

Projekty będzie można składać na dwóch poziomach:

  • dzielnicowym, jeśli zadanie zgłaszane w projekcie dotyczy tylko jednej dzielnicy i pokrywa się z katalogiem zadań wykonywanych przez Urząd Dzielnicy,
  • ogólnomiejskim, jeśli zadanie zgłaszane w projekcie zlkokalizowane jest na terenie kilku dzielnic i/lub nie pokrywa się z katalogiem zadań wykonywanych przez Urząd Dzielnicy.

Od poziomu, na którym będzie zgłoszony projekt, zależy liczba podpisów poparcia, która powinna być zebrana i dołączona do projektu:

  • w przypadku projektu dzielnicowego należy zebrać i dołączyć 20 podpisów mieszkańców dzielnicy, w której zlokalizowany jest projekt;
  • w przypadku projektu ogólnomiejskiego należy zebrać i dołaczyć 40 podpisów mieszkańców Warszawy.

Wciąż obowiązuje ta sama definicja ogólnodstępności projektu:

  • musi być bezpłatny,
  • przez cały okres eksploatacji musi być udostępniany przez min. 25 godzin tygodniowo (włącznie z sobotami i niedzielami) od 06:00 do 22:00 (dotyczy projektów inwestycyjnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu),
  • w projektach skierowanych do ograniczonej grupy odbiorców muszą byc wyraźnie wskazane zasady, terminy i sposoby rekrutacji.

Projekty mogą być zlokalizowane tylko na terenach, do których m.st. Warszawa posiada tytuł prawny.

Szczegółowy harmonogram 7. edycji budżetu obywatelskiego:

3 grudnia 2019 - 21 stycznia 2020 zgłaszanie projektów
22 stycznia 2020 - 6 maja 2020 ocena projektów
7 - 31 maja 2020 odwołania od negatywnej weryfikacji
do 1 czerwca 2020 wycofanie projektu przez projektodawcę
15 - 30 czerwca 2020 głosowanie mieszkańców na projekty
16 lipca 2020 ogłoszenie wyników

Spotkanie otwarcia

Koordynatorzy ds. budżetu obywatelskiego w dzielnicy Białołęka:

Załączniki: