null

Doradca energetyczny na Białołęce

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Punkt pracy ekodoradcy w sali C Wydziału Obsługi Mieszkańców.

Od 12 października w Urzędzie Dzielnicy Białołęka można nieodpłatnie skorzystać z usług doradcy energetycznego. Doradca m.in. podpowie jak wymienić piec, zainstalować odnawialne źródło energii, skorzystać z dotacji czy dofinansowań. Na prośbę mieszkańca doradca przeanalizuje rachunki za prąd, gaz czy ciepło i poszuka oszczędności.

- Stacjonarny punkt doradcy energetycznego ma przede wszystkim sprawić, żeby jak najwięcej osób złożyło jeszcze w tym roku wniosek o wymianę kopciucha. Jest to ostatni moment na wymianę przed zmianą przepisów. Od 1 stycznia 2023 roku obowiązuje na terenie Warszawy zakaz użytkowania pieców na paliwo stałe, czyli tzw. kopciuchów – mówi Magdalena Młochowska, dyrektor koordynator ds. zielonej Warszawy.

- Punkt będzie co prawda służył wszystkim Warszawiakom, ale siłą rzeczy mieszkańcy Białołęki będą mieli do niego najbliżej. Wszyscy zmagamy się z wysokimi rachunkami za prąd, gaz, ogrzewanie. Także samorządy ponoszą ogromne koszty wzrostu cen. Dobrze, że będzie miejsce w Warszawie, gdzie specjaliści podpowiedzą, co można zrobić – w przypadku indywidualnych osób – aby te rachunki obniżyć – mówi Grzegorz Kuca, burmistrz Białołęki.


Doradcy energetyczni przyjmują od środy do piątku w godz. 8–16 w sali B białołęckiego urzędu dzielnicy, przy ul. Modlińskiej 197. Można też się z nimi skontaktować mejlowo lub telefonicznie:

Usługi doradztwa organizuje Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej m.st. Warszawy. 

Szczegółowy zakres usług doradcy energetycznego

  1. Świadczenie doradztwa technicznego dla mieszkańców w zakresie wymiany źródła ciepła, instalacji grzewczej, termomodernizacji, zastosowania odnawialnych źródeł energii (OZE): Doradca nieodpłatnie przeprowadzi wywiad z mieszkańcem zainteresowanym modernizacją źródła ciepła lub zastosowania instalacji OZE, dokona analizy stanu technicznego nieruchomości oraz istniejącego systemu grzewczego, zarekomenduje zastosowanie optymalnego źródła ciepła oraz termomodernizacji z podaniem szacunkowego kosztu przeprowadzenia działania.
  2. Informowanie mieszkańców o możliwości skorzystania z programów dotacyjnych: miejskiego, Czyste Powietrze oraz innych podobnych programów rządowych i samorządowych, z wyłączeniem sprzedaży usług finansowych lub pośredniczenia przy ich sprzedaży: Doradca przedstawi mieszkańcowi dostępne programy wsparcia finansowego wraz ze szczegółowym opisem wysokości i form wsparcia. Poinformuje o terminach, wymaganych dla realizacji poszczególnych elementów modernizacji oraz o dokumentach, które są  niezbędne  do skorzystania z programu dotacyjnego. Doradca poinformuje również o miejscu i formie składania wniosku o dofinansowanie.
  3. Świadczenie doradztwa technicznego w zakresie wymiany źródeł ciepła, termomodernizacji budynków pod nadzorem konserwatora zabytków, obiektów chronionych:Doradca sprawdzi, czy dana nieruchomość jest objęta ochroną konserwatorską i poinformuje mieszkańca o możliwych ograniczeniach związanych z przeprowadzeniem modernizacji. Poinformuje o procedurze związanej z uzyskaniem zgody właściwego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych.
  4. Świadczenie doradztwa w zakresie wypełniania wniosków do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB): Doradca nieodpłatnie przeprowadzi działania informacyjne, dotyczące składania i wypełniania wniosków o stosowanym źródle ciepła, które zostaną wprowadzone do CEEB. Przeprowadzi wstępną ocenę deklaracji papierowych przed ich przyjęciem przez składającego deklarację.
  5. Świadczenie usług doradztwa technicznego w zakresie analizy rachunków za prąd, gaz, ciepło z możliwością znalezienia potencjalnych oszczędności (optymalizacja taryf). Na podstawie przedstawionych lub udostępnionych rachunków przez mieszkańca doradca poszuka potencjalnych oszczędności poprzez zastosowanie działań bezkosztowych (np: zmiana zachowania, zmiana dostawcy, zmiana taryfy), nisko nakładowych (np.: naprawa urządzeń, modernizacja urządzeń) oraz wysokonakładowych (np. przeprowadzenie modernizacji budynku lub instalacji w budynku).
  6. Przyjmowanie, wstępna ocena wniosków o dofinansowanie i składanie ich w imieniu mieszkańca: Doradca przeprowadzi wstępną ocenę wniosków o dofinansowanie w formie papierowej przed ich przyjęciem i złożeniem w urzędzie miasta lub urzędzie dzielnicy właściwym dla wnioskodawcy. W przypadku składania wniosku o dofinansowanie z miejskiego programu dotacyjnego doradca może złożyć wniosek w imieniu mieszkańca. 

Prezentacje na temat dobrych praktyk

Doradcy energetyczni podpowiedzą też jak bezkosztowo obniżyć rachunki za ogrzewanie, energię elektryczną i wodę. Przygotują specjalne prezentacje dla mieszkańców na temat dobrych praktyk oraz zachowań, które pomogą obniżyć zużycie energii i wody w budynkach przy jednoczesnym zachowaniu komfortu użytkowania. Prezentacje zostaną przygotowane w języku niespecjalistycznym, zrozumiałym dla przeciętnego odbiorcy z zachowaniem wymogów dotyczących dostępności.

Inwentaryzacja budynków

Oprócz działań dla mieszkańców doradcy energetyczni przeprowadzą inwentaryzację stanu technicznego budynków na terenie m.st Warszawy na potrzeby raportowania przez Miasto do Programu Ochrony Powietrza Województwa Mazowieckiego. Przeprowadzą też inwentaryzację techniczną nieruchomości u potencjalnych beneficjentów programu STOP SMOG.