null

Jaki był 2021 rok na Białołęce?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Mijający rok zapamiętamy przede wszystkim jako kolejny okres zmagania się z pandemią i próbę powrotu do normalności w tej zmienionej rzeczywistości. Na Białołęce jeszcze bardziej przyspieszyły nowe realizacje deweloperskie, zameldowało się kolejnych 7 tys. osób, dlatego samorząd dzielnicy intensywnie pracował nad nowymi inwestycjami. Nie zapomnieliśmy też o wydarzeniach sportowych, kulturalnych i bardzo potrzebnej – integracji.

Nowe inwestycje

Pozyskaliśmy największą spośród wszystkich dzielnic dodatkową pulę środków na inwestycje - 76,2 mln zł. Za te pieniądze zrealizujemy dwie inwestycje oświatowe. Zbudujemy szkołę podstawową przy ul. Świderskiej wraz z przyłączami, zjazdami i przebudową skrzyżowania ul. Świderskiej z ul. Ćmielowską. Na działce o powierzchni ponad 3,2 ha, powstanie 36-oddziałowa placówka dla 900 uczniów (32 klasy I-VIII i 4 „zerówki”, w tym oddział integracyjny) wraz z zespołem boisk, placem zabaw, parkingiem i terenem zieleni. W mijającym roku zakończyliśmy projektowanie i uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Z dodatkowej puli środków także wyremontujemy i rozbudujemy przedszkole przy ul. Pancera. Planujemy powiększenie przedszkola o 3-5 oddziałów w technologii modułowej, budowę sali do terapii SI (integracji sensorycznej), zaplecza kuchennego i pomieszczeń administracyjnych. W ostatnim czasie zmodernizowaliśmy w tym przedszkolu place zabaw.

Właśnie podpisaliśmy umowę i rusza rozbudowa najstarszej szkoły na Białołęce – placówki przy ul. Podróżniczej. W nowej części znajdzie się: 8 sal lekcyjnych i 4 pracownie, hala sportowa, świetlica, biblioteka z czytelnią w tym multimedialną oraz niezależne wejście do budynku. Rozbudowana placówka powinna być gotowa w wakacje 2023 roku.

Wizualizacja pracowni komputerowej. Promienie słoneczne wpadają do pomieszczenia przez duże okna. Na stołach pogrupowanych trójami stoją otwarte laptopy. Na ścianie przy wejściu wisi tradycyjna tablica, a obok ekran.
wizualizacja klasy w rozbudowanej szkole przy ul. Podróżniczej

 

 

Realizujemy Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej - pierwszy tego typu projekt w naszej dzielnicy, gdzie miejsce znajdą seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i najmłodsi mieszkańcy (żłobek dla 150 dzieci). Będzie też przestrzeń do integracji oraz społecznościowy ogród. Podpisaliśmy umowę na projekt i budowę obiektu. Placówka ma być gotowa pod koniec 2023 roku.

Odebraliśmy Program Funkcjonalno-Użytkowy dla nowej biblioteki przy ul. Kłosowej. Na tej podstawie w styczniu 2022 roku planujemy ogłosić przetarg i wyłonić wykonawcę, który zaprojektuje i zbuduje nowoczesną bibliotekę dla Choszczówki. Przygotowujemy budowę żłobka przy ul. Ku Rzece. Wystąpiliśmy o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budynek żłobka w technologii modułowej. Planujemy żłobek z 6 oddziałami dla 150 maluchów. Podobnie w przypadku modułowego budynku dla policji przy ul. Ruskowy Bród – wystąpiliśmy o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

wizualizacja biblioteki przy ul. Kłosowej. Nowoczesny drewiany budynek wśród zieleni
biblioteka przy ul. Kłosowej - wizualizacja

 

 

Nie tylko przygotowywaliśmy nowe inwestycje, ale też finiszowaliśmy z rozpoczętymi. W kwietniu zakończyliśmy rozbudowę szkoły podstawowej przy ul Przytulnej. Szkoła zyskała nowoczesną jadalnię i dużą świetlicę. Natomiast w podstawówce przy ul. Bohaterów przeprowadziliśmy remont związany z zabezpieczeniem przeciwpożarowym.

Oświata

Na największą skalę spośród warszawskich dzielnic pozyskiwaliśmy unijne środki dla białołęckiej oświaty – 8 szkół i 4 przedszkola realizują projekty ze środków UE o łącznej wartości 5 mln zł. W ramach realizacji projektów do szkół dotarły pomoce dydaktyczne i komputery, a uczniowie uczestniczyli w zajęciach dodatkowych.

klasa lekcyjna. na stołach zaprezentowane różne pomoce naukowe - globusy, mapy, maszyny
pomoce naukowe dofinansowane z Unii Europejskiej

 

 

Do szkół w tym roku dołączyły przedszkola. Wszystkie, które złożyły akces - otrzymały unijne dofinansowanie! Odbędzie się w nich 3600 godzin dodatkowych zajęć (m.in. zajęcia z alpakami, bajkoterapia, logorytmika, sensoplastyka, arteterapia, biofeedback, terapia metodą Montessori, ruch rozwijający Weroniki Sherbon, dogoterapia, zajęcia taneczne, zajęcia muzyczne, zabawy sportowe). Zyskają też nauczyciele – ok. 500 godzin szkoleń i kursów. Na doposażenie placówek, aby dostosować je do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, wydamy ok. 300 tys. zł. Z tej kwoty zostaną sfinansowane: pomoce dydaktyczne m.in. gry edukacyjne, programy edukacyjne, sprzęt sportowo-rehabilitacyjny, książki, podręczniki dla nauczycieli, pomoce do integracji sensorycznej, pomoce multimedialne.

Kolejny rok z rzędu zapewniliśmy wszystkim, zapisanym dzieciom w wieku 3-5 lat publiczne miejsce w przedszkolu na terenie Białołęki. Ogłosiliśmy kolejny konkurs dla przedszkoli niepublicznych, w wyniku którego uzyskaliśmy 500 dodatkowych publicznych miejsc dla dzieci w 3 przedszkolach. W tej chwili mamy już 30 przedszkoli konkursowych oraz 12 przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne jednostki niż m.st. Warszawa, w których wykupujemy ok. 3700 publicznych miejsc dla dzieci. Przy ul. Marywilskiej uruchomiliśmy nowe przedszkole samorządowe, które będziemy jeszcze powiększać.  Nie zapominaliśmy o starszych uczniach – zwiększyliśmy liczbę oddziałów w liceum przy ul. Ostródzkiej. Na potrzeby naszej największej podstawówki – przy ul. Głębockiej – uruchomiliśmy filię dla 500 uczniów w nowym budynku. Przy ul. Ostródzkiej 144 utworzyliśmy drugą lokalizację poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie już odbywają się zajęcia terapeutyczne. Dbaliśmy o rozwój nauczycieli – ponad 300 awansowało na kolejny stopień, 4 - otrzymało nagrody Prezydenta za wzorową pracę, kilkoro otrzymało nagrody Burmistrza. Wspólnie z radnymi uruchomiliśmy w szkołach projekt powszechnego dostępu do bezpłatnych środków higieny na czas menstruacji – różowe skrzyneczki.  Czas pandemii jest dla wszystkich bardzo uciążliwy, szczególnie w obszarze funkcjonowania placówek oświatowych, dyrektorzy stanęli na wysokości zadania i w krótkim terminie potrafili zorganizować naukę zdalną i stosować odpowiednie zasady bezpieczeństwa.

Drogi

Zbudowaliśmy chodnik w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki wraz z zatoką autobusową oraz doświetleniem przejścia dla pieszych. Budujemy rondo na skrzyżowaniu ulic Ostródzkiej i Hemara. Wykonawca wybudował kanalizację deszczową oraz kanał technologiczny, przebudował wodociąg. Trwa przebudowa sieci elektroenergetycznych. Zakończenie prac planujemy na lipiec / sierpień 2022 r. Realizujemy zwycięski projekt z Budżetu Obywatelskiego „Jaśniej i bezpieczniej na Lewandowie, Skarbka z Gór, Berensona, Ostródzkiej, Mochtyńskiej, Kobiałce”. Doświetlimy 11 przejść do końca roku. Budujemy ul. Messal na odcinku o długości ok. 350 m od ul. Bohaterów. Do 31 lipca 2022 r. powstanie jezdnia o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem oraz oświetleniem. Doświetlone zostaną również przejścia dla pieszych. Kończymy projektowanie chodnika oraz kanału technologicznego w ul. Orneckiej, na odcinku od ul. Michałówek w kierunku ul. Szamocin o długości ok. 440 m. Koordynujemy prace z MPWiK, które planuje tu budowę wodociągu. Kończymy projektowanie chodnika w ul. Mańkowskiej z oświetleniem, doświetleniem przejścia dla pieszych oraz budową kanału technologicznego na odcinku od istniejącego chodnika w kierunku ul. Olesin. Wystąpiliśmy o decyzję zezwalającą na budowę mostu w ciągu ul. Chudoby.

Drogi budowali też inwestorzy prywatni na podstawie umów zawartych z nami. Powstały: ul. Krzyżówki - odcinek drogi o długości ok. 195 m wraz ze skrzyżowaniem z ul. Płochocińską, ul. Verdiego - odcinek drogi o długości ok. 250 m, ul. Dziatwy - od ul. Marchołta do ul. Drożdżowej o długości ok. 190 m, ul. Projektowana KL9 od ul. Hemara - odcinek drogi o długości ok. 115 m wraz
z przebudową ul. Hemara w zakresie budowy chodnika na odcinku o długości ok. 75 m, odwodnienia, przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem, ul. Projektowana KL20 (od ul. Skarbka z Gór 138 do końca zabudowy w kierunku Trasy Olszynki Grochowskiej) – zakończono budowę drogi o długości ok. 400 m, ul. Myśliborska – powstała droga serwisowa w rejonie ul. Światowida na odcinku
o długości ok. 100 m, ul. Projektowana 2D (w rejonie szkoły przy ul. Płużnickiej) – powstał odcinek drogi o długości ok. 85 m wraz ze skrzyżowaniem z ul. Płużnicką i przebudową ul. Płużnickiej
w zakresie budowy chodników, oświetlenia i zatok postojowych, ul. Aluzyjna – wymieniono nawierzchnię na odcinku o długości ok. 95 m, ul. Kroczewska – powstała droga na odcinku o długości ok. 160 m, od ul. Zdziarskiej, ul. Szklarniowa – wybudowano nawierzchnię na odcinku o długości ok. 240 m od skrzyżowania z ul. Cieślewskich, ul. Dzikiej Kaczki – zakończono budowę 40 m odcinka drogi wraz z przepustami, ul. Ostródzka – zakończono budowę drogi na odcinku o długości ok. 350 m od kanału Markowskiego, ul. Drożdżowa – powstał chodnik na odcinku od ul. Dziatwy do ul. Pszczelej o długości ok. 250 m, ul. Szałasa - wykonano chodnik o długości ok. 140 m od ul. Fleminga, ul. Warzelnicza - powstał 140-metrowy odcinek chodnika z przejściem dla pieszych i doświetleniem na skrzyżowaniu z ul. Majewskiej. Do końca roku powinno zostać rozbudowane skrzyżowanie ul. Fortel z ul. Żywiczną.

auta zaparkowane w zatoce parkingowej, na pierwszym planie puste niebieskie miejsce dla osób z niepełnosprawnością, po prawej stronie chodnik. Droga w lesie
ulica Kroczewska

 

 

Deweloperzy rozpoczęli też budowę kolejnych 5 odcinków dróg – ul. Łopianowej, ul. Szafrańców, ul. Innej, ul. Zdziarskiej, ul. Projektowanej 11 KL (na odcinku Ruskowy Bród – ul. Mańkowska). Następne 4 ulice są na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. W 2021 roku podpisaliśmy 17 umów oraz 18 aneksów do umów z inwestorami prywatnymi na budowę i przebudowę dróg. Następne 21 umów przygotowujemy. 

Oprócz budowy nowych ulic remontowaliśmy istniejące (Majolikowa odc. Mehoffera – Pomorska, Dyliżansowa,  Chęcińska odc. Mehoffera – Dyliżansowa, Przyrzecze odc. Modlińska – Łanowa, Żywiczna odc. Sąsiedzka – Podróżnicza, Kamykowa od Krzemiennnej 100 m na północ, Łazanowicka od ul. Na Przełaj na południe, Borecka od Jeżowej 400 m na wschód, Anecińska od Modlińskiej do Dołowej, Uczniowska od Podróżniczej 50 m na północ, Ostródzka odc. Zdziarska – Pszeniczna i odc. nr 141 -147, Zdziarska odc. Most – Verdiego (remont cząstkowy), Babinicza (remont cząstkowy),  Berensona odc. Ostródzka – Olsztyńska, Ruskowy Bród odc. Calineczki do nr 87).

Utwardzaliśmy nawierzchnię dróg gruntowych (ul. Kalendarzowa, ul. Widna odc. Mehoffera do Wyganowskiej, ul. Sarenki, ul. Jabłoni – wykonana podbudowa – czeka na położenie asfaltu, droga wewnętrzna bez nazwy od Zyndrama z Maszkowic nr 9-11). Utwardzała także miejska jednostka – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg (Wadowicka odc. Tapetowa do Widnej, Pasłęcka odc. Topolowa do Oczary). Nawierzchnię kolejnych 54 ulic doziarniliśmy.

Na osiedlu Wiśniewo kompleksowo uspokajamy ruch. Ulice: Kazimierza Pułaskiego, Szałwiowa, Weteranów, Aleksandra Fleminga, Marcina Kątskiego i Ekspresowa zyskują wyniesione skrzyżowania, progi zwalniające i wyniesione przejścia dla pieszych.

Zieleń

70  nowych drzew posadziliśmy tej jesieni w zamian za martwe i zamierające drzewa, które musieliśmy usunąć z terenów miejskich. Ich suche konary zagrażały bezpieczeństwu przechodniów. Nowe drzewa - klony, lipy, grusze, dęby i jarzęby posadziliśmy w parkach, na placach zabaw i przy ulicach. Nasadzenia zastępcze – przewyższające warszawski standard - prowadzi też inwestor, który buduje nową linię energetyczną z EC Żerań do linii w okolicy trasy mostu M. Skłodowskiej-Curie. Miejsca dla nowych drzew zostały wybrane po rozmowach z nami i konsultacjach z mieszkańcami. Zamontowaliśmy poidełka w Parku Henrykowskim, Parku Ceramiczna i w Parku Magiczna (projekt z budżetu obywatelskiego). W tym ostatnim dodatkowo odtworzyliśmy rampy skateparku. Budujemy dwie tężnie – w Parku Picassa i na Olesinie (projekt z budżetu obywatelskiego). Jesteśmy na ostatniej prostej jeśli chodzi o rozpoczęcie budowy Parku przy ul. Botewa. Mamy pozwolenie na budowę, wkrótce ogłosimy przetarg na wykonanie prac. Udało się pozyskać środki na budowę największego terenu zielonego w dzielnicy - Parku Żerańskiego - trwa jego projektowanie.

czerwone maki, w tle drewniana pergola i drzewa
Skwer Jagmina

 

 

Sport

Nie dawaliśmy się pandemii, a sport to najlepsze lekarstwo na zdrowie. Mieszkańcy Białołęki lubią biegać, więc zorganizowaliśmy 4 imprezy: Białołęcki Bieg Mam (jedynie w formule indywidualnych biegów wirtualnych) i pozostałe w wersjach tradycyjnych: Bieg przez Most, Bieg Niepodległości 11 listopada z udziałem osób niepełnosprawnych, Białołęcki Bieg Wolności, gdzie oprócz walorów sportowych, upamiętniliśmy ofiary stanu wojennego, więzione w areszcie śledczym na Białołęce.

duża grupa biegaczy wybiega z ul. Trakt Nadwislański obok Galerii Północnej
Bieg przez Most 2021

 

 

Zorganizowaliśmy zajęcia dla mieszkańców: Zdrowy kręgosłup i dla uczniów: Od zabawy do sportu oraz Sportowa Szkoła. W ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, pomimo pandemii, udało się przeprowadzić 13 z 15 dyscyplin sportowych. Przeprowadziliśmy kilka interesujących zawodów i turniejów, m.in.: Sport szyty na miarę, Dzień Koszykówki na Białołęce, czy Białołęcki Turniej w tenisie stołowym o Puchar Niepodległości. Dla amatorów biegania zorganizowaliśmy cotygodniowe zajęcia Biegowe wtorki na Tarchominie, a dla amatorów koszykówki -  Postaw na formę – treningi z Kasią Dulnik.

Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w  akcji Zima i Lato w Mieście. Przeznaczyliśmy na ten cel ponad milion złotych. Dofinansowaliśmy 49 projektów klubów sportowych, fundacji, stowarzyszeń i UKS-ów.  

W Białołęckim Ośrodku Sportu, nieco inaczej, bo w formule on-line, zorganizowaliśmy kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie natomiast pobiliśmy rekord zbiórki - zebraliśmy 140 tys. zł. Pod koniec maja uroczyście wręczyliśmy nagrody w ramach XVII Plebiscytu na 10 Najlepszych Młodych Sportowców Białołęki 2020 roku.

Od maja do końca października 2021 r. w ośrodku przy ul. Strumykowej 21  funkcjonował jeden z czterech Miejskich Punktów Szczepień Powszechnych. Przez cały okres jego funkcjonowania zaszczepiono w nim  kilkadziesiąt tysięcy warszawiaków.

W okresie letnim i jesiennym również nie zabrakło wielu stricte sportowych wrażeń. Odbyły się m.in.: Turniej Siatkówki Plażowej, Amatorski Turniej Piłki Nożnej BOS CUP, VolleyBOS – Amatorska Liga Siatkówki, Turniej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Białołęka z okazji 100-lecia Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, Ogólnopolski Turniej Zapasy Sportem Wszystkich Dzieci, Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. W listopadzie w BOS zorganizowano zawody rangi ogólnokrajowej, Polskiej Ligi Zapaśniczej. O skali białołęckiego wydarzenia świadczyć mogła chociażby obecność takich osobistości jak: Prezes Polskiego Związku Zapaśniczego, Andrzej Supron, Mistrz Świata zapasów z roku 1986, Andrzej Malina, czy trener zapaśniczej kadry narodowej i Mistrz Olimpijski z Atlanty, Włodzimierz Zawadzki.

W 2021 roku BOS zmodernizował boisko sportowe przy ul. Światowida 56.

Kultura i pamięć

Planując wydarzenia na rok 2021 kładliśmy mocny nacisk na zaangażowanie w kulturę mieszkańców jako twórców i odbiorców. Zorganizowaliśmy 23 wydarzenia skierowane do wszystkich grup wiekowych i w różnych częściach dzielnicy. Koncerty, m.in. Anny Wyszkoni, czy grupy LemOn , galę wolontariatu, dzień seniora, noc muzeów, spektakle teatralne, imprezy i kino plenerowe, animacje dla dzieci  i potańcówki  dla wszystkich.

gitarzysta w białym garniturze i wokalistka w długiej czerwonej sukni na podświetlonej na fioletowo scenie
koncert Ani Wyszkoni

 

 

Działała "Scena Przystanek Choszczówka", na której koncertowali m.in.: Jacek Kleyff i Orkiestra Na Zdrowie, Krzysztof Ścierański Quartet, Artur Andrus z zespołem. Organizowaliśmy warsztaty: stylizacyjne, plastyczne, taneczne i rodzinne oraz wystawy. Nie zapominaliśmy też o ważnych dla historii Białołęki rocznicach.

Także Białołęcki Ośrodek Kultury, pomimo pandemicznych obostrzeń – nie zwalniał kulturalnego tempa wydarzeń. Pierwszy kwartał 2021 upłynął pod znakiem interesujących wydarzeń w formule online. Na scenie przy Głębockiej 66, wystąpiła jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek – Katarzyna Nosowska. Odbył się też cykl familijnych warsztatów, zrealizowany z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, streamingi spektakli kukiełkowych Teatru Barnaby, cykl „Teatr – wiem, co to!” z Teatrem Baj i retransmisję spektaklu dla dorosłych Resortu Komedii.

Rok 2021 był również czasem wyzwań projektowych. BOK zrealizował pilotażowy „Nastoletni Klub Dyskusyjny”, który objął swoim honorowym patronatem Rzecznik Praw Obywatelskich. O pasji, hejcie, ekologii, współczesnym patriotyzmie i zdrowiu psychicznym rozmawiali z młodzieżą eksperci, praktycy i organizacje pozarządowe. Natomiast by zachęcić dzieci do obcowania ze sztuką i nie dać im utonąć w mediach społecznościowych ośrodek zorganizował rodzinne warsztaty „Gdyby Mona Lisa była na TikTkoku...”. Wystartował też kolejny projekt „Moje ciało - Twoje ciało". W jego ramach odbył się panel dyskusyjny z udziałem publiczności pt. „Obsesja piękna – dlaczego nie kochamy naszych ciał?”. W 2022 roku ośrodek będzie kontynuował projekt.

Od maja, dzięki stopniowemu odmrażaniu obostrzeń pandemicznych, BOK zrealizował także wiele wydarzeń z udziałem publiczności, m.in. „Odlotowy Dzień Dziecka”, koncerty Sławka Uniatowskiego, Pawła Domagały, Mrozu, a także cykl „Sjesta w drodze”. W Parku Picassa oraz Parku Magiczna, w letniej aurze, odbyły się koncerty gwiazd muzyki kabowerdyjskiej.  

Realizując projekt z Budżetu Obywatelskiego BOK uruchomił drugą, własną salą kinową w północno-wschodniej części miasta - Kino Głębocka 66. Na nowym ekranie pojawiło się kilkadziesiąt filmowych tytułów. Dla najmłodszym – poranki filmowe, a dla starszych kino w ramach cyklu „Wychodzę z rodzicami” z opieką animatorów dla dzieci. Olbrzymim powodzeniem cieszyły się cykle prowadzone przez Łukasza Maciejewskiego – „Dyskusyjny Klub Filmowy” oraz „Rozmowy Łukasza Maciejewskiego”.

Rok 2021 nie obył się również bez premier. W listopadzie ośrodek zaprosił na teatralną wersję tekstu Marka Koterskiego. „Dzień Świra”. Spektakl spotkał się z entuzjastycznymi reakcjami publiczności i świetną frekwencją.

Integracja

1 sierpnia uczciliśmy 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Tego dnia, tuż po wybrzmieniu syren o godzinie 17.00 rozpoczął się koncert pieśni i piosenek z okresu okupacji. Chór ponad 15 osób przy akompaniamencie instrumentów odśpiewał znane i te nieoczywiste utwory. Do licznie zgromadzonej publiczności przemówił również Pan Witold Lisowski – bohater Powstania Warszawskiego, mieszkaniec Białołęki, żołnierz AK i poeta. Dzięki udanej współpracy wydaliśmy ostatni tomik wierszy autora pt. „Zaduma”. W tym roku odbyła się również spotkanie z autorem i promocja zbioru.

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią, pod koniec sierpnia odbyły się długo oczekiwane Dni Białołęki. 3 dni różnorodnych imprez i wydarzeń w różnych częściach dzielnicy. Na sportowo rozpoczęliśmy dzielnicowe święto przy Decathlonie.

Sylwia Grzeszczak i czterech muzyków grających na gitarach i puzonie.
Dni Białołęki. Koncert Sylwii Grzeszczak

 

 

Wieczorem tłum mieszkańców bawił się na koncercie Libera i niezawodnej Sylwii Grzeszczak. W kolejny weekend fani kabaretu mogli obejrzeć występ Paranienormalnych. Tradycyjnie, w Parku Henrykowskim odbył się piknik „Białołęka Pożyteczna”, podczas którego zaprezentowały się białołęckie organizacje pozarządowe. Zabawy z dziećmi prowadziła niestrudzona DJ Miki, a ze sceny gości bawił Grzegorz Wilk z zespołem.

dwóch cyrkowców, jeden w pasiastym dresie, drugi w czerwono - niebieskim stroju podrzucają małego chłopca, który został uchwycony do góry nogami
Dni Białołęki. Białołęka Pożyteczna

 

 

Zakończenie Dni Białołęki to również koncert z udziałem gwiazd. Tym razem w Parku Picassa z projektem „Albo Inaczej” wystąpili m.in. Mrozu, Ten Typ Mes, Rosalie., czy Krystyna Prońko. Zaśpiewali klasyki polskiej muzyki rapowej, nadając jej zupełnie nowy charakter.

W tym roku zrealizowaliśmy trzy inicjatywy lokalne. Waligrill – czyli wspólne biesiadowanie. W drugi weekend czerwca mieszkańcy okolic ul. Waligóry we współpracy z Urzędem Dzielnicy przygotowali spotkanie przy grillu. Była to świetna okazja, aby nawzajem się poznać. Rabata Mehoffera. W sierpniu powstała nowa rabata w Ogrodach Mehoffera. Mieszkańcy posadzili byliny wieloletnie nawiązujące do tych, które Mehoffer malował na swoich obrazach. Wcześniej odbyły się też dwa spacery: z ornitologiem oraz z pszczelarzem. Olimpiada Sportowa w Choszczówce. To już wieloletnia tradycja, że we wrześniu tereny leśne przy ul. Chlubnej stają się areną sportowych zmagań. Tegoroczna olimpiada odbyła się po raz 25, a drugi raz pod szyldem inicjatywy lokalnej.

Sprawy społeczne

W ramach złożonych wniosków w 2021 roku wypłaciliśmy: na świadczenia rodzinne oraz świadczenie „Za Życiem” - kwotę 20,3 mln zł (w 2020 roku wypłaciliśmy 19,4 mln zł), na świadczenie wychowawcze tzw. 500+ - kwotę 224 mln zł (w 2020 roku było to 219,8 mln zł).

Współpracowaliśmy z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, a także w zakresie pomocy społecznej, by ograniczać wykluczenia osób starszych i niepełnosprawnych. W 154 klasach białołęckich szkół odbyły się programy profilaktyczne, obejmujące profilaktykę uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych, a także przeciwdziałania przemocy i ograniczenia agresji. W tym roku po raz pierwszy przeprowadzono program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w szczególności dla osób zagrożonych dysfunkcjami, współuzależnionych od alkoholu oraz narażonych na wystąpienie czynników ryzyka związanych z używaniem alkoholu m.in. DDA i DDD.

Współpraca z partnerskimi samorządami

Pomimo  pandemicznych trudności udało się  podtrzymać współpracę z dzielnicą partnerską Berlinem-Lichtenberg. We wrześniu  odwiedzili nas przedstawiciele organizacji zajmujących się foodsharingiem.  Spotkanie było okazją do wymiany wzajemnych doświadczeń związanych z ideą dzielenia się żywnością. Goście z Berlina odwiedzili również Jadłodzielnię Sąsiedzką Tarchomin, sfinansowaną ze środków budżetu obywatelskiego.

Obsługa mieszkańców

W 2021r. Wydział Obsługi Mieszkańców przyjął, zarejestrował i przekazał komórkom merytorycznym blisko 37 tysięcy wniosków przyjętych na stanowiskach obsługi i 45 tysięcy pism, które wpłynęły pocztą.

Obsługa interesantów odbywała się zgodnie z wymogami, obowiązującymi w czasie pandemii (zasłanianie nosa i ust oraz zachowywanie dystansu społecznego). Aby umożliwić interesantom oczekiwanie na swoją kolej przed urzędem lub w holu wejściowym, zainstalowaliśmy przy wejściu dodatkowe ekrany systemu kolejkowego.

Zamontowaliśmy pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących. Znajdują się w miejscach związanych z obsługą mieszkańców oraz w sali konferencyjnej – by osoby ze szczególnymi potrzebami mogły załatwić urzędowe sprawy oraz w pełni uczestniczyć w spotkaniach i posiedzeniach Rady Dzielnicy.

Drugi rok z rzędu dostaliśmy wyróżnienie w ogólnopolskim rankingu Szkoły Głównej Handlowej Gmina na 5!