null

Kupuj od rolnika

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Stoiska z owocami na targowisku.

15 wyodrębnionych wiat na targowisku przy ul. Porajów 1 to miejsca, w których mieszkańcy będą mogli kupić produkty wprost od rolników.

Na tych stanowiskach rolnicy i ich domownicy mogą handlować produktami rolnymi lub spożywczymi oraz wyrobami rękodzieła wytworzonymi w gospodarstwie rolnym. W ten sposób okoliczni mieszkańcy będą mieli jeszcze łatwiejszy dostęp do świeżej żywności, produkowanej przez lokalnych rolników bez długich łańcuchów dostaw i pośredników.

Rolniku! 

Chcesz tam chandlować? Skontaktuj się z zarządcą targowiska: Stowarzyszenie Kupców Ryneczek Poraje, tel. 785 164 304. Handel może być prowadzony w piątki i soboty w godzinach 6-19. Pamiętaj o przestrzeganiu Regulaminu oraz zachowaniu czystości i porządku w obrębie zajmowanego stanowiska handlowego w trakcie sprzedaży, a po zakończeniu handlu pozstawienie uporządkowanego stanowiska.