null

Miejsce Aktywności Lokalnej (MAL) przy Porajów będzie większe

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Wejście do pawilonów usługowych mieszczących się na parterze budynku wielorodzinnego.

Miejsce spotkań lokalnej społeczności, prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej, zyskało nową przestrzeń. 21 lipca Zarząd Dzielnicy Białołęka podjął decyzję o przekazaniu na ten cel lokalu o powierzchni 85,66 m², który znajduje się obok działającego MAL-u w budynku przy ul. Porajów 14.

Prowadzone dotychczas działania Ośrodka Pomocy Społecznej na rzecz społeczności lokalnej zostaną rozszerzone o dodatkową przestrzeń. Nowy lokal wymaga remontu i prac adaptacyjnych. Docelowo mogą się tu odbywać spotkania różnych grup mieszkańców, organizacji pozarządowych, grup młodzieżowych, dzieci, osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów. Chcemy aby w tym niełatwym czasie mieszkańcy mieli miejsce, w którym mogliby się spotkać, przebywać w grupie, dzielić się swoimi doświadczeniami, emocjami i problemami.

OPS planuje, że mieszkańcy będą mogli korzystać z nowego lokalu niezwłocznie po zakończeniu prac adaptacyjnych i remontowych, które są konieczne w celu stworzenia optymalnych warunków do podejmowania wspólnych działań.

Funkcjonujące od 2008 roku Miejsce Aktywności Lokalnej przy ul. Porajów 14 to przestrzeń do sąsiedzkich działań, ale również do realizacji statutowych działań Ośrodka Pomocy Społecznej. Odbywają się tu różne formy aktywności na rzecz integracji, aktywizacji i budowania więzi lokalnych i sąsiedzkich.