null

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Białołęka

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Historia i cel

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Białołęka (MRDB) została powołana w 2008 roku. Jej celem jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodzieży sprawami związanymi z młodzieżą na poziomie lokalnym. MRD składa się zradnych wybranych spośród uczniów białołęckich gimnazjów i liceum. W trakcie trwania kadencji młodzieżowi radni spotykają się z przedstawicielami zarządu dzielnicy, organizują debaty, realizują i konsultują projekty na rzecz młodzieży.

Kontakt do Młodzieżowej Rady Dzielnicy

e-mail: bialoleka.mrd@um.warszawa.pl
www.facebook.com/MRDBialoleka

Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Białołęka XI Kadencji

Radni XI Kadencji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka:

przedstawiciele szkół z Dzielnicy Białołęka
 • Roksana Omelańczuk – SP nr 356 im. Ryszarda Kaczorowskiego

 • Oliwia Więckowska – SP nr 365 im. Wojciecha Zawadzkiego

 • Aleksandra Kaczyńska – SP nr 342 im. Jana Marcina Szancera

 • Nadia Sala – SP nr 257 im. Prof. Mariana Falskiego

 • Julia Godlewska – SP nr 368 im. Polskich Olimpijczyków

 • Aleksandra Leśniak – SP nr 367 im. Polskich Noblistów 

 • Pola Plotzke – SP nr 366 im. Jana Pawła II

 • Tymon Kucharski – SP nr 355

 • Danyl Skorobohatov – SP nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza

 • Katarzyna Szczecińska – SP nr 314 im. Przyjaciół Ziemi

 • Jakub Węgrzyniak – CLXV LO

 • Kacper Rocki – CVLO im. Zbigniewa Herberta

przedstawiciele mieszkańców Dzielnicy Białołęka
 • Emilia Kepal

 • Emilia Gerłowska – Wiceprzewodnicząca MRDB

 • Julianna Włodarczyk

 • Julia Jastrzębska – Wiceprzewodnicząca MRDB, delegatka do Młodzieżowej Rady Warszawy

 • Julia Jaworska 

 • Mateusz Misiorowski

 • Krzysztof Dursiewicz

 • Wiktoria Tylutka – Przewodnicząca MRDB, delegatka do Młodzieżowej Rady Warszawy

 • Dominik Zawiślak

Koordynator Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Edyta Dzierzęcka-Skwarek
e-mail: ext.eskwarek@um.warszawa.pl

Doradca ds. młodzieży w Dzielnicy

Urszula Kamionowska
e-mail: ukamionowska@um.warszawa.pl
tel: +48 22 325 41 95

Kontakt do Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy: tel.: + 48 22 44 38 245