null

Mobilna pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej przy Głębockiej z grantu PSE "WzMOCnij swoje otoczenie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Pracownia komputerowa. Uczniowie siedzą przy stolikach, a przed nimi stoją otwarte laptopy.

Dzięki dofinansowaniu w wysokości 40 tys. zł zakupiono 11 laptopów do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 356 im. Ryszarda Kaczorowskiego. Sprzęt umożliwił organizację zajęć z informatyki w nowej filii szkoły. Środki na realizację projektu pochodzą od Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE).

Grant od PSE został przeznaczony na zakup 11 laptopów oraz akcesoriów komputerowych do nowej pracowni szkolnej. Sprzęt jest wyposażony w najnowszy system operacyjny z możliwością aktualizacji oraz 3 letnią gwarancję producenta. W podstawówce przy ul. Głębockiej jest wyjątkowo potrzebny, bo placówka od września powiększyła się o filię dla 500 uczniów.

Projekt został wybrany do realizacji przez komisję konkursową złożoną z pracowników PSE i urzędników Dzielnicy Białołęka. Zgłosiło go Stowarzyszenie Razem dla Białołęki. Drugi zwycięski projekt zakłada przebudowę Wirtualnego Muzeum Białołęki.

PSE realizuje program „WzMOCnij swoje otoczenie” na terenie samorządów, gdzie prowadzi swoje inwestycje. Program ma na celu wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego
i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu.

Na terenie naszej dzielnicy PSE zbuduje dwie 4-kilometrowe, podziemne linie kablowe, które wyprowadzą energię elektryczną z Elektrociepłowni Żerań i włączą ją do istniejącej napowietrznej sieci wysokich napięć linii przesyłowej Miłosna – Mory.

Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl

logotyp PSE - Polskich Sieci Elektroenergetycznych