null

Ogłosiliśmy konkurs na koncepcję pływalni na Zielonej Białołęce

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Trener tłumaczy dzieciom technikę pływania. Dzieci są w wodzie.

Do 19 maja czekamy na zgłoszenia pracowni architektonicznych, które są zainteresowane opracowaniem koncepcji pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą u zbiegu ulic Ostródzkiej i Hemara.

Ze zwycięską pracownią podpiszemy umowę na projekt obiektu. Pływalnia będzie miała sześć torów do pływania, basen rekreacyjny, brodzik dla najmłodszych, dwie wewnętrzne oraz dwie zewnętrzne zjeżdżalnie, sauny, jacuzzi z wodami solankowymi i grotę lodową. W przeszklonym korytarzu wewnątrz budynku umieścimy wydobyte z tego miejsca artefakty archeologiczne. Koszt projektu i późniejszych prac budowlanych ma się zmieścić w kwocie 52,9 mln zł. 

- Zielona Białołęka od dawna potrzebuje pływalni, dlatego pozyskaliśmy teren i ruszamy z tworzeniem koncepcji dla tej inwestycji. Pływalnia powstanie w sercu wschodniej Białołęki, niedaleko kilku szkół i przedszkoli. Duża część działki będzie musiała pozostać biologicznie czynna, więc będzie to też miejsce wypoczynku wśród zieleni. Mamy zabezpieczone środki na pierwszą część prac i w tej kadencji przygotujemy pełen projekt wraz z pozwoleniem na budowę, czyli inwestycja będzie gotowa do realizacji – mówi Grzegorz Kuca, burmistrz Białołęki.  

Jaki ma być budynek i otoczenie

W regulaminie konkursu określiliśmy wytyczne do tworzenia koncepcji. Zakładają powstanie budynku o powierzchni  ok. 4 000 m2 i wysokości 12 m z dopuszczeniem lokalnej dominanty o wysokości 20 m. Elewacja pływalni ma być wykonana ze szkła, betonu i drewna i powinna być wkomponowana w zieleń – na ścianach budynku mogą pojawić się rodzime gatunki roślin.
Szczególnie atrakcyjna architektonicznie będzie wysoka wieża z dwoma zewnętrznymi zjeżdżalniami, służąca również jako punkt widokowy. Wokół pływalni architekci zaplanują tereny o funkcji rekreacyjnej, place zabaw, siłownię oraz dojazdy, parkingi i wiatę rowerową. 

- Dążymy do tego, aby zapewnić mieszkańcom Białołęki nowy atrakcyjny architektonicznie obiekt sportowo-rekreacyjny, będący jedną z wizytówek dzielnicy. Ciekawym elementem pływalni będzie zaplanowana na tym terenie plenerowa scena, umożliwiająca organizację koncertów czy występów kulturalnych – mówi Jan Mackiewicz, zastępca burmistrza Białołęki, odpowiedzialny m.in. za dzielnicowe inwestycje oraz sędzia sądu konkursowego.

Budynek ma być wykonany z trwałych materiałów, energooszczędny, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i innych rozwiązań proekologicznych. Inwestycja znajduje się na terenie korzystnych warunków geotermalnych, dlatego wykorzystanie naturalnych zasobów ciepła powinno być uwzględnione w systemie grzewczym pływalni lub ewentualnego basenu z wodą geotermalną. Inwestycja ma być także dostosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Jaka będzie pływalnia

Zaplanowaliśmy, że z pływalni będzie mogło korzystać 1000 osób na dobę, a maksymalna liczba wejść i wyjść z hali basenowej w ciągu godziny zegarowej wyniesie ok. 100 osób.

Na parterze budynku znajdzie się hol wejściowy wraz z kasami i bramkami wyjściowymi, szatnią ogólnodostępną, sklepikiem, klatką schodową i windą. Na pierwszym piętrze znajdą się trybuny i restauracja.  

Niecka basenu sportowego ma mieć wymiary: 26 x 16 m – 6 torów o szerokości 2,5 m i długości 25 m, głębokości od 1,4 do 2,2 m. Parametry basenu sportowego muszą być dostosowane do przepisów FINA, aby można było tu rozgrywać zawody pływackie.
W basenie rekreacyjnym ze strefą relaksu powinny się znaleźć: 

 • bicze wodne, 
 • leżanki, 
 • gejzery 
 • strefa nauki pływania o głębokości od 0,8 do 1,4 m.

Oprócz tego powinny zostać zaplanowane: 

 • brodzik dla dzieci w wieku do 7 lat o głębokości 30 cm, 
 • 2 zjeżdżalnie wewnętrzne: odkryta oraz w tubie o wysokości  do 20 m i 15 m 
 • 3 sauny: parowa, sucha (fińska), infrared (na podczerwień). 

Przy strefie saun powinna zostać zlokalizowana:

 • strefa relaksu z leżakami do wypoczywania wśród zieleni, 
 • natryski wraz z balią zimnej wody, 
 • grota lodowa, 
 • 3 wanny jacuzzi w tym 2 wanny z wodami solankowymi.

Co w następnych krokach

Konkurs architektoniczny, który ogłosiliśmy, jest dwuetapowy. Do 19 maja czekamy na zgłoszenia podmiotów zainteresowanych udziałem. Pracownie, które przejdą ocenę formalną, określoną w regulaminie konkursu, zaprosimy do składania prac. Na ich złożenie uczestnicy konkursu będą mieli 10 tygodni. Zwycięską pracę we wrześniu wyłoni sąd konkursowy, złożony z przedstawicieli: dzielnicy Białołęka, Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, Białołęckiego Ośrodka Sportu i Stowarzyszenia Architektów Polskich. Konkurs otrzymał rekomendację SARP nr 019/R/2022.

Zwycięzca konkursu, oprócz nagrody w wysokości 40 tys. zł, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po podpisaniu umowy, zwycięska pracownia w ciągu ok. 10 miesięcy - do sierpnia 2023 roku - opracuje projekt i uzyska pozwolenie na budowę. W następnym kroku ogłosimy przetarg na wykonawcę prac budowlanych. Nastąpi to po uzupełnieniu finansowania zadania. Dziś w budżecie mamy na tę inwestycję zarezerwowane 14 mln zł.

Jakie będą kryteria wyboru najlepszej koncepcji pływalni 

Zwycięska praca będzie musiała przede wszystkim być zgodna z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu Grodzisk, który obowiązuje dla tego terenu. 
Przy wyborze najlepszej koncepcji sąd konkursowy weźmie pod uwagę atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań, zgodność koncepcji z naszymi wytycznymi oraz realność realizacyjną i ekonomikę proponowanych rozwiązań. Chodzi o to, aby uzyskać najlepszy bilans atrakcyjności i jakości do kosztów budowy i późniejszej eksploatacji. 

Ile będzie kosztować pływalnia

Ostateczny koszt realizacji inwestycji poznamy po wybraniu wykonawcy prac budowlanych w przetargu. Jednak  uczestnicy konkursu architektonicznego powinni stworzyć taką koncepcję, by całkowity koszt inwestycji nie przekroczył 52,9 mln zł. W tej kwocie ma się zmieścić koszt dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem usługi nadzoru autorskiego, który nie powinien przekroczyć 2,9 mln zł.

Co już zrobiliśmy

Nieruchomość pod pływalnię u zbiegu ulic Ostródzkiej i Hemara o powierzchni nieco ponad 2,5 ha,  otrzymaliśmy od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W pierwszej kolejności musieliśmy przeprowadzić na działce wykopaliska, bo w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego widniało tu stanowisko archeologiczne. W efekcie przeprowadzonych w dwóch etapach prac archeolodzy odkryli pozostałości dużej osady łużyckiej sprzed 3 000 lat. Na terenie 0,5 ha odnaleźli ponad 1 500 fragmentów glinianych naczyń i śladów osadnictwa. Wydobyte eksponaty mają być wyeksponowane w przeszklonym korytarzu wewnątrz pływalni, by użytkownicy obiektu pamiętali o przeszłości tego miejsca.