null

Ogłosiliśmy przetarg na budowę szkoły przy ul. Świderskiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zachodnia część Białołęki ma szansę zyskać nową, atrakcyjną pod względem architektonicznym placówkę oświatową. Na oferty firm, zainteresowanych realizacją inwestycji czekamy do 29 sierpnia.

Zwycięska firma nie tylko zbuduje szkołę z pełną infrastrukturą, ale też zapewni obsługę komunikacyjną przyszłej placówki. Projekt nowej szkoły powstał w oparciu o pracę, która zwyciężyła w ogłoszonym przez nas konkursie architektonicznym.

Na działce o powierzchni ponad 3,2 ha planujemy budowę 36-oddziałowej placówki dla 900 uczniów (32 klasy I-VIII i 4 „zerówki” w tym oddział integracyjny) wraz z zespołem boisk, placem zabaw, parkingiem i terenem zieleni. Wyłoniona w przetargu firma zbuduje też zjazdy i przebuduje skrzyżowanie Świderskiej i Ćmielowskiej, które zapewnią obsługę komunikacyjną szkoły.
Zgodnie z umową, zwycięska firma będzie miała 20 miesięcy od podpisania umowy na realizację inwestycji. Jeśli wybierzemy w przetargu firmę i zawrzemy z nią umowę, szkoła powinna być gotowa we wrześniu 2024 roku.

Jaka będzie nowa szkoła

Projekt nowej szkoły nad Wisłą jest dziełem pracowni Architekta Piotra Bujnowskiego – autora zwycięskiej pracy w konkursie architektonicznym. Szkoła została podzielona na bloki funkcjonalne i na grupy klas. Sprzyja to zwiększeniu kameralnego charakteru powierzchni wspólnych i ułatwia interakcje użytkowników. Ważnym miejscem w szkole będzie wewnętrzna agora otoczona otwartymi schodami i balkonami. Dodatkowo projektanci w tym samym miejscu rozplanowali funkcje wspólne jak biblioteka, jadalnia, szatnie, świetlice, pomieszczenia administracyjne. Zamysłem sądu konkursowego, który wyłonił zwycięską koncepcję, było stworzenie tętniącego życiem serca szkoły. Przed wejściem zaplanowaliśmy miejsce do integracji i odpoczynku z kaskadowo ułożonymi siedziskami na kształt amfiteatru.

Jak zadbamy o zieleń wokół szkoły

Już na etapie ogłaszania konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku szkoły zaznaczyliśmy, że prace konkursowe muszą uwzględniać ochronę zieleni, w tym lasu łęgowego w zachodniej części działki. Celem, jaki sobie wyznaczyliśmy, jest ochrona jak największej liczby drzew porastających teren i wyraźnie zaznaczyliśmy to w procedurze konkursowej. Dlatego też zwycięska praca zakłada wpisanie budynku szkoły w drzewostan porastający działkę. Na inwestycję zostanie przeznaczona tylko część działki, od strony skrzyżowania ulicy Świderskiej z Ćmielowską. Budynek szkoły wraz z zapleczem sportowym powstanie we wschodniej części działki i nie przekroczy charakterystycznego tarasu, gdzie poziom terenu obniża się w kierunku Wisły. Zgodnie z decyzją lokalizacyjną, dla otwierającej się na zieleń części terenu szkoły z zapleczem sportowo-rekreacyjnym została ustanowiona powierzchnia biologicznie czynna na poziomie 70%. Na zielonej polanie w sąsiedztwie lasu łęgowego przewidziano utworzenie „zielonej klasy”, która umożliwia przeprowadzenie lekcji na świeżym powietrzu.  Do jej urządzenia wykorzystamy drewniane ławy i tablice edukacyjne. Nie będziemy ingerować w podłoże, a w tej części terenu nie powstaną betonowe chodniki.
Jednocześnie m.st. Warszawa planuje przeznaczyć własne, sąsiednie działki na zieleń urządzoną. Wpisuje się to w koncepcję utworzenia w tym miejscu terenu o charakterze naturalnego parku, który w przyszłości mógłby powstać wokół szkoły.

Jak wyłoniliśmy zwycięską pracownię

W lutym 2020 roku ogłosiliśmy konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku szkoły przy ul. Świderskiej. Poszukiwaliśmy najlepszej koncepcji pod względem wizualnym, użytkowym i ekonomicznym. Do konkursu zgłosiło się 39 pracowni architektonicznych z czego 24 pozytywnie przeszły formalną ocenę.  Finalnie do urzędu wpłynęło 18 prac. Sąd konkursowy przyznał pierwsze miejsce pracowni Architekta Piotra Bujnowskiego, z którą zawarliśmy umowę na projekt szkoły. Konkursy architektoniczne dają szansę na ciekawą architekturę budynków publicznych, zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i wkomponowania w krajobraz dzielnicy.
Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Łącznie w budżecie na tę inwestycje mamy zarezerwowane 100 mln zł.