null

Plan stanowisk obsługi

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Stanowiska bezpośredniej obsługi mieszkańców znajdują się w dwóch salach na parterze budynku ratusza przy ul. Modlińskiej 197.

Sala A

Sala obsługi mieszkańców, z czterema bordowymi kanapami na środku. Mieszkańcy obsługiwani są na siedząco przy okienkach dotyczących różnych spraw.Znajduje się tutaj Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich (BAiSO). Wejście do BAiSO jest możliwe wyłącznie wejściem A. Załatwiane są sprawy z zakresu meldunków i dowodów osobistych oraz praw jazdy i rejestracji pojazdów.

Aktualny stan realizacji dokumentów komunikacyjnych można sprawdzić na stronach.

Płatności można dokonywać w opłatomacie i w kasie, które znajdują się w Sali A.

W informacji ogólnej, przy wejściu, zostało udostępnione dla interesantów głuchoniemych urządzenie pozwalające na kontakt wideofoniczny z tłumaczem języka migowego (tzw. tłumacz elektroniczny). Pracownicy Wydziału Obsługi Mieszkańców i Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich pomagają w jego obsłudze i pośredniczą w załatwianiu spraw zgłaszanych przez osoby głuchonieme.

Schemat rozmieszczenia stanowisk obsługi mieszkańców w sali A. Układ stanowisk w prostokącie. Po lewej stronie od wejścia informacja, następnie okienka od 1-4 (rejestracja pojazdów), na wprost toaleta i okienka 5-8 (rejestracja pojazdów). Po prawej stronie klatka schodowa, punkt ksero/ubezpieczenia i okienka 9-14 (dowody osobiste, meldunki). Po prawej od wejścia - tablica tyflograficzna, opłatomat, okienka 17-19 (prawa jazdy) oraz dwa okienka kasy. Na środku kanapy i kącik malucha z zabawkami.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sala B

Sala Wydziału Obsługi Mieszkańców. Przy każdym stanowisku obsługi znajduje się krzesło dla mieszkańca. Nad poszczególnymi okienkami wiszą tablice informujące o rodzaju załatwianej sprawy w danym okienku.Znajduje się tutaj Wydział Obsługi Mieszkańców (WOM). Wejście do WOM jest możliwe wyłącznie wejściem C (narożne wejście od strony ul. Produkcyjnej).

W Wydziale Obsługi Mieszkańców można złożyć wnioski i pisma z zakresu: spraw społecznych, programu „Rodzina 500+”, bonu żłobkowego, oświaty, kultury, ochrony środowiska, karty warszawiaka, karty dużej rodziny, architektury, urbanistyki, geodezji, gospodarki gruntami oraz gospodarki odpadami komunalnymi. W Sali B zlokalizowany jest również punkt podawczy.

Stanowiska bezpośredniej obsługi umożliwiają rozpoczęcie procedur. Pracownicy Wydziału Obsługi Mieszkańców nie rozpatrują spraw merytorycznie, a tym samym nie podejmują decyzji merytorycznych. Obowiązkiem pracowników Wydziału Obsługi Mieszkańców jest:

  • przyjmowanie oraz sprawdzanie składanej w urzędzie dokumentacji - zgodnie z zatwierdzonymi procedurami, a po stwierdzeniu poprawności i kompletności składanej dokumentacji - zewidencjonowanie jej i kierowanie do odpowiednich komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy,
  • udostępnianie odpowiednich druków i wzorów formularzy oraz ewentualna pomoc przy ich wypełnianiu,
  • udzielanie informacji o trybie, procedurach i przebiegu rozpatrywanych spraw, a także o obowiązujących przepisach i uregulowaniach oraz rozwiązaniach organizacyjnych w zakresie samorządu gminnego,
  • powiadamianie oraz wydawanie za pokwitowaniem przygotowanej przez pracowników merytorycznych dokumentacji.

Schemat rozmieszczenia stanowisk w sali B Wydziału Obsługi Mieszkańców. Do stanowisk prowadzi wejście C. Stanowiska: 20 - punkt podawczy; 21,22,23,24 - karta warszawiaka, karta dużej rodziny, 500+, 300+, infrastruktura, ochrona środowiska, sprawy podatkowe, sprawy lokalowe, oświata, kultura; 25, 26, 27 - sprawy społeczne, architektura, urbanistyka, geodezja, gospodarka nieruchomościami, gospodarka odpadami komunalnymi