null

1% dla białołęckich organizacji pozarządowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od 2004 rozliczając się z fiskusem możemy przekazać 1% podatku na Organizacje Pożytku Publicznego (OPP). Można go przekazać na rzecz dowolnie wybranej organizacji. Zachęcamy jednak, aby wesprzeć organizację, które mają siedzibę na Białołęce lub prowadzą działalność na rzecz Dzielnicy Białołęka lub jej mieszkańców. Wspierając organizacje nawet najmniejszą kwotą powodujemy, że te pieniądze wracają do nas w postaci bogatszej oferty np. kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej czy profilaktycznej, którą świadczą te organizacje.

Fundacja AVE (KRS 0000229157)

www.fundacjaave.pl

Białołęcki Uniwersytet Dzieci zwany SUPER BUDĄ, wycieczki zabytkowymi autobusami z gawędą historyczną, lekcje w szkołach i przedszkolach o historii lokalnej „Z Kleksem przez Białołękę”, liczne wystawy i książki o dziejach Białołęki, chór AVE i koncerty, międzynarodowe obozy młodzieżowe, największy w Polsce festiwal artystyczny seniorów „Juwenalia III Wieku”, troska o białołęckie zabytki, wreszcie spływy kajakowe Wisłą i Kanałem Żerańskim, w tym doroczne wyprawy „Wisłą przez Miasto Nieujarzmione” dla uczczenia rocznicy Powstania Warszawskiego – to tylko niektóre nasze przedsięwzięcia adresowane do mieszkańców Białołęki. Co roku korzysta z nich ponad 13 tysięcy osób!   

Stowarzyszenie Razem dla Białołęki (KRS 0000601143)

http://razemdlabialoleki.waw.pl/

Nasze stowarzyszenie tworzy grupa otwartych i aktywnych ludzi. Pracujemy dla Mieszkańców i razem z Mieszkańcami zabiegamy o rozwój naszej dzielnicy. W swojej działalności skupiamy się na otwartości i poszanowaniu wzajemnych relacji. Wpływamy na rozwój, poprawę jakości życia oraz wizerunek naszej dzielnicy. Proponujemy szerokie spektrum działań poczynając od działalności w zakresie współpracy z samorządem, wspieranie mieszkańców, inicjowanie i współpracę w zakresie projektów lokalnych ze szczególnym naciskiem na problematykę infrastrukturalną i komunikacyjną, działalność promującą sport, kulturę i historię naszej dzielnicy. Aktywnie bierzemy udział w konsultacjach społecznych, aby współdecydować, wyrażać opinie i osiągać zamierzone cele.

Stowarzyszenie Nasza Choszczówka (KRS 0000050198)

www.nch24.pl

Stowarzyszenie Nasza Choszczówka jest organizatorem Olimpiady Sportowej w Choszczówce, koncertów Przystanek Choszczówka i wydawcą gazety Nasza Choszczówka. Olimpiady Sportowe w Choszczówce to imprezy sportowe dla dzieci. Każdego roku bierze w nich udział ponad 200 dzieci. Do tej pory odbyły się 24 edycje imprezy. Przystanek Choszczówka to cykl koncertów podczas których występują gwiazdy polskiej i zagranicznej estrady. Gazeta Nasza Choszczówka to pismo opisujące lokalne problemy. Na swoim koncie ma już 141 numerów.

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL (KRS 0000025838)

www.krasnal.org.pl

Prowadzenie:

  • Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla dzieci
  • Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym
  • Przedszkola Terapeutycznego dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną.
  • Warsztaty wychowawcze i Grupy Wsparcia dla rodziców.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego – Oddział Białołęka (KRS 0000134684), cel szczegółowy: oddział TPD Białołęka

maz.tpd.org.pl

Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość, godność i równość szans życiowych. Na Białołęce prowadzimy 2 placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży: Środowiskowe Ogniska przy ul. Marywilskiej 56 A i przy Placu Światowida 3 oraz Punkt Przedszkolny „Promyczek”. Organizujemy też wyjazdy wakacyjne i zimowe oraz prowadzimy grupy psychoedukacyjne dla rodziców i terapeutyczne dla dzieci.

Fundacja „Naszym Dzieciom" (KRS 0000218408)

https://www.facebook.com/klubmlodziezowyalternatywa

Fundacja „Naszym Dzieciom” od 27 lat zajmuje się budową kapitału społecznego poprzez działania z młodzieżą zagrożoną marginalizacją i wykluczeniem społecznym, a także całymi rodzinami i lokalnymi społecznościami. Główny cel działań to rozwijanie zainteresowań i pasji muzycznych, sportowych i naukowych wśród młodzieży, w kierunku możliwości rozwijania działalności profesjonalnej przez beneficjentów poszczególnych projektów. Kolejny z elementów funkcjonowania Fundacji to promocja pamięci zbiorowej poprzez spotkania z tzw. „żywą historią”, publikacje, utwory muzyczne, murale, spoty promocyjne. 

Ośrodek Hospicjum Domowe NZOZ Zgromadzenia Księży Marianów (KRS 0000218644)

www.ohd.waw.pl

Ośrodek Hospicjum Domowe od 22 lat  towarzyszy nieuleczalnie chorym. Działamy w prawobrzeżnej części Warszawy i okolicach. Naszym podopiecznym oferujemy m.in. wsparcie medyczne, psychologiczne, fizjoterapeutyczne, możliwość wynajęcia specjalistycznego sprzętu.

Związek Dużych Rodzin Trzy Plus (KRS 0000279928)

https://bialoleka.3plus.pl/

Związek Dużych Rodzin Trzy Plus powstał 13 lat temu, aby bronić interesów społecznych i ekonomicznych dużych rodzin. Reprezentujemy głos dużych rodzin, które mają 3 lub więcej dzieci oraz osoby dorosłe pochodzące z dużych rodzin. Dzięki naszym działaniom coraz częściej duża rodzina jest postrzegana jako pozytywny wybór, a polityka rodzinna przestała być terminem niezrozumiałym. Jesteśmy inicjatorem programu Karta Dużej Rodziny i podmiotem odpowiedzialnym za poszerzanie kręgu partnerów oferujących uprawnienia posiadaczom Karty.