null

Przejęliśmy budynek przy ul. Bohaterów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Widok od podwórza na jednopiętrowy, jasnozielony budynek, w otoczeniu drzew i krzewów. W tle topniejący śnieg oraz fragment parterowego łącznika w kolorze jasnożółtym.

Zarządzeniem Prezydenta Warszawy, przejęliśmy zabudowaną nieruchomość przy ul. Bohaterów 50 po byłym domu dziecka.

Planujemy przeznaczyć ją w pierwszej kolejności na cele edukacyjno-społeczne. 

- Cieszę się, że zyskaliśmy dodatkową przestrzeń na potrzeby dzielnicy. Na Białołęce nigdy dość miejsca na nowe szkoły, placówki kulturalne czy sportowe. Także w tym rejonie dzielnica intensywnie się rozwija i brakowało dotąd miejsca na budowę nowej szkoły, która odciążyłaby placówkę przy ul. Bohaterów 41 – mówi Grzegorz Kuca, burmistrz Białołęki.

Budynek po domu dziecka znajduje się naprzeciwko istniejącej podstawówki. Dlatego planujemy stworzenie w nim filii SP nr 110 dla klas 1-3. W pierwszej kolejności zlecimy przeprowadzenie ekspertyzy, która określi w jaki sposób należy przeprowadzić prace adaptacyjne, by dostosować obiekt do obowiązujących przepisów prawa budowlanego. Ekspertyza pokaże też szacunkowe koszty takiego przedsięwzięcia. 

Nieruchomość ma powierzchnię 1,13 ha. Powierzchnia całkowita budynku byłego domu dziecka to blisko 3,5 tys. m2 w tym dwie kondygnacje naziemne i jedna podziemna. Budynek powstał w latach sześćdziesiątych XX wieku.