null

Rehabilitacja neurologiczna dla dzieci w szpitalu na Przykoszarowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Nowoczesny, dwupiętrowy budynek szpitala przy ul. Przykoszarowej. Widok od strony parkingu na wejście.

Informacje o lekarzach specjalistach i zapisach.

W Centrum Zdrowia Białołęka przy ul. Przykoszarowej 16 działa Ośrodek Dziennej Rehabilitacji Neurologicznej „Przytulas”. W ramach NFZ dzieci mogą liczyć na wsparcie m.in. fizjoterapeutów, neurologopedów, logopedów, psychologów, pedagogów specjalnych, lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej oraz neurologii dziecięcej. 

Ośrodek oferuje szeroki zakres świadczeń terapeutycznych zarówno w ramach sesji indywidualnych, jak również grupowych zajęć, opracowanych na podstawie wieloletniego doświadczenia skierowanego do dzieci z różnymi potrzebami zdrowotnymi.

„Przytulas” zapewnia profesjonalną pomoc diagnostyczną i terapeutyczną w sytuacji, w której istnieją obawy o prawidłowy rozwój dziecka. Prowadzi kompleksową rehabilitację dzieci 
z zaburzeniami wieku rozwojowego, takimi jak: wrodzone wady układu nerwowego, wielowodzie, choroby metaboliczne, opóźnienie rozwoju ruchowego, problemy rozwojowe spektrum autyzmu (m.in. z rozpoznaniem zespołu Aspergera), zaburzenia integracji sensorycznej oraz zmysłów wzroku, słuchu i mowy.

Ośrodek zapewnia leczenie usprawniające, obejmujące wsparcie fizjoterapeutów, neurologopedów, logopedów, psychologów, pedagogów specjalnych, tyflopedagogów, terapeuty zajęciowego, lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej oraz neurologii dziecięcej. Zajęcia terapeutyczne odbywają się przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz reżimu sanitarnego.

Zespół specjalistów Ośrodka Dziennej Rehabilitacji Neurologicznej „Przytulas”

Lekarze:

 • lek. med. Anna Huflejt-Pyzel, specjalista rehabilitacji medycznej i neurologii dziecięcej, pediatra; 33 – letni staż pracy. Ukończyła m.in. kurs metody NDT Bobath 
 • w pediatrii, analizy chodu w pediatrii, stany nagłe u dzieci.
 • lek. med. Łucja Pałka, specjalista pediatrii, neurologii i neurologii dziecięcej; 34 – letni staż pracy. Ukończyła m.in. szkolenie narzędzie M-Chat-R/F-praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka, kurs oceny globalnych wzorców ruchu metodą Prechtla.
 • lek. med. Maria Bartuszek, specjalista rehabilitacji medycznej. 34 – letni staż pracy. Ukończyła m.in. kurs patologie i terapia układu oddechowego noworodka i niemowlęcia. Kinezyterapia dróg oddechowych..., szkoła neurometaboliczna "kliniki pediatrycznej", algorytmy w pediatrii "kliniki pediatrycznej".
 • lek. med. Wioletta Dmochowska, specjalista rehabilitacji medycznej. 16 – letni staż pracy. Ukończyła m.in. kurs badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego moduł I i moduł II, trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych, kurs podstawowy NDT-Bobath.

Fizjoterapeuci:

 • mgr Teresa Kozaczyńska, fizjoterapeuta, terapeuta NDT-Bobath, terapeuta SI; 28 – letni staż pracy. Ukończyła m.in. kurs podstawowy koncepcji PNF, diagnoza rozwoju 
 • i funkcjonowania małego dziecka niewidomego ze złożoną niepełnosprawnością, kurs II stopnia diagnoza i terapia integracji sensorycznej.
 • mgr Katarzyna Zygner, fizjoterapeuta, terapeuta NDT-Bobath, terapeuta SI, specjalista wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; 14 – letni staż pracy.
 • mgr Anna Czerwionka, fizjoterapeuta, terapeuta NDT-Bobath, terapeuta SI, specjalista edukacji przedszkolnej z edukacją włączającą i wspomagania rozwoju dzieci (0-5) w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 5 – letni staż pracy. Ukończyła m.in. kurs Diagnostyki i Terapii Neurorozwojowej, Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja (PNF), kinezjotaping.
 • mgr Karolina Markowska, fizjoterapeuta, terapeuta NDT-Bobath, specjalista rehabilitacji funkcjonalnej; 4 – letni staż pracy. Posiada kwalifikacje w zakresie diagnostyki i terapii pacjentów ortopedycznych i neurologicznych. Ukończyła m.in. kurs podstawowy koncepcji PNF, taping rehabilitacyjny, badanie i planowanie terapii pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym, wykorzystanie ortez kończyn dolnych do reedukacji chodu pacjentów z MPD.
 • mgr Anna Gajcy-Olszewska, fizjoterapeuta, terapeuta NDT-Bobath, terapeuta PNF, instruktor Masażu Shantala; 7 – letni staż pracy.

Psycholodzy:

 • mgr Jolanta Kowalczyk, psycholog, oligofrenopedagog, specjalista wczesnej interwencji neurologicznej; 22 – letni staż pracy. Ukończyła m.in. pedagogiczny kurs kwalifikacyjny, stosowanie i interpretowanie skal inteligencji i rozwoju IDS.
 • mgr Agnieszka Kalista, psycholog, terapeuta SI; 3 – letni staż pracy. Ukończyła m.in. kurs trenera kształtowania umiejętności i zastępowania agresji dziecka, Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży.
 • mgr Anna Kaczmarczyk, psycholog, specjalista psychologii wychowawczej. 

Neurologopedzi:

 • mgr Barbara Gąsior, neurologopeda, terapeuta terapii miofunkcjonalnej, terapeuta metody Castillo Moralesa; 5 – letni staż pracy.
 • mgr Monika Piechota, specjalista neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją logopedyczną, emisji głosu, logopedii i glottodydaktyki. Posiada kwalifikacje 'kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki.
 • mgr Paulina Prus-Myrda, neurologopeda, terapia ręki; 7 – letni staż pracy. Ukończyła m.in. kurs podstawowy stopnia I w zakresie ruchu rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne.

Pedagodzy specjalni:

 • mgr Oliwia Ogieniewska-Bujalska, tyflopedagog, terapeuta widzenia, terapeuta SI, ortoptystka, terapia ręki; 4 – letni staż pracy. 
 • mgr Konrad Orłowski, pedagog, terapeuta zajęciowy, terapia ręki; 19 – letni staż pracy. Ukończył m.in. kurs z zakresu oligofrenopedagogiki.

 Zobacz Masażysta:

 • Radosław Certa, masażysta, terapeuta terapii manualnej. Ukończył m.in. kurs patofizjologia i postępowanie zachowawcze w obrzęku chłonnym, kręgosłup - odcinek szyjny, topografia i badanie palpacyjne układu mięśniowego i szkieletowego, terapia na powięzi, osteopatia funkcjonalna - kompleksowa terapia tkanek miękkich w podejściu osteopatycznym, kurs terapii manualnej, osteopatia strukturalna, metoda krótkiej dźwigni, terapia na powięzi.

Skierowania i zapisy

Skierowanie do Ośrodka Dziennej Rehabilitacji Neurologicznej „Przytulas” może być wystawione przez lekarzy następujących oddziałów szpitalnych i poradni, które mają umowę z NFZ:

 • neonatologicznej,
 • rehabilitacyjnej,
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej,
 • chirurgii dziecięcej,
 • endokrynologii dziecięcej,
 • diabetologii,
 • ekarza POZ.

Świadczenia Ośrodka są finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Umówienie konsultacji wymaga skierowania lekarskiego. Wizyty można umawiać telefonicznie pod numerem +48 519 448 610. 

Centrum Rozwoju Twojego Potencjału TOGO

Warszawski Szpital dla Dzieci przy ul. Przykoszarowej 16 prowadzi również Centrum Rozwoju Twojego Potencjału TOGO będące ośrodkiem środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży (I poziom referencyjny).

Misją Centrum Rozwoju Twojego Potencjału TOGO jest wspieranie dzieci, młodzieży i ich opiekunów w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych. Pomagamy Podopiecznym poradzić sobie z problemami oraz odkryć ich potencjał osobowościowy. Zależy nam na zaufaniu 
i indywidualnym podejściu do każdej osoby. Skupiamy się na wspieraniu Podopiecznych w ich naturalnym środowisku.

Zespół specjalistów Centrum Rozwoju Twojego Potencjału TOGO

Psycholodzy:

 • Anna Nykiel, psycholog kliniczny i psychoterapeuta dzieci i młodzieży, terapeuta rodzin i par, specjalista wczesnego rozwoju (WWR), specjalista depresji poporodowej. Pracuje psychoterapeutycznie z dziećmi i młodzieżą oraz parami 
 • i rodzinami. Prowadzi grupy terapeutyczne oraz treningi umiejętności społecznych dla dzieci, warsztaty dla rodziców oraz grupy dla rodziców z dziećmi do 12. miesiąca życia. Diagnozuje dzieci w wieku 0 – 6 lat.
 • Marcin Goluch, psycholog, terapeuta środowiskowy, seksuolog kliniczny. Prowadzi konsultacje i terapię psychologiczną, terapię środowiskową oraz konsultacje dotyczące problematyki uzależnień.
 • Anna Mikulska, psycholog. Pracuje z młodzieżą z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi, trudnościami emocjonalnymi, niedostosowaniem społecznym 
 • i trudnościami w relacjach rówieśniczych. Wspiera rodziców w trudnościach wychowawczych i zajmuje się problemami okołorozwodowymi, a także zaburzeniami pourazowymi, reakcją związaną z czynnikiem stresowym.

Psychoterapeuci:

 • Julita Kania-Piwowarczuk, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psycholog, pedagog. Pracuje w podejściu psychodynamicznym z podopiecznymi od 11-ego roku życia. Prowadzi terapię indywidualną i grupy terapeutyczne.
 • Paweł Stępień, psychoterapeuta. Pracuje m.in. z Pacjentami posiadającymi trudności adaptacyjne, doświadczającymi wykluczenia z grupy rówieśniczej, lęków, fobii i ataków paniki.
 • Natalia Wall, psychoterapeuta. Pracuje m.in. indywidualnie z Pacjentami doświadczającymi przemocy w rodzinie, trudnościami wychowawczymi, zaburzeniami psychotycznymi, z objawami somatycznymi i z zaburzeniami odżywania.

Terapeuci środowiskowi:

 • Anna Osowska-Rembecka, terapeuta środowiskowy, pedagog, kurator. Pracuje 
 • z dziećmi i młodzieżą z rodzin zagrożonych i dysfunkcyjnych, w szczególności doświadczającymi przemocy w rodzinie lub będącymi świadkami przemocy w rodzinie; zagrożonymi demoralizacją oraz doznającymi silnego stresu na skutek niewłaściwe wykonywanej władzy rodzicielskiej; z trudnościami adaptacyjnymi w środowisku szkolnym, lokalnym, rówieśniczym oraz z trudnościami związanymi z brakiem umiejętności panowania nad agresją i złością. Przygotowuje diagnozy i opracowuje indywidualny plan wsparcia dla rodziny. Współpracuje ze szkołą oraz innymi placówkami wsparcia rodziny.  Prowadzi warsztaty z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie i radzenia sobie 
 • z agresją.
 • Beata Bartosiewicz, terapeuta środowiskowy, pedagog, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z rodzin zagrożonych i dysfunkcyjnych, w szczególności doświadczającymi przemocy w rodzinie lub będącymi świadkami przemocy, zagrożonymi demoralizacją oraz doznającymi silnego stresu na skutek niewłaściwe wykonywanej władzy rodzicielskiej; z trudnościami adaptacyjnymi w środowisku szkolnym, lokalnym, rówieśniczym oraz z trudnościami związanymi z brakiem umiejętności panowania nad agresją i złością.
 • Ernest Paduch, terapeuta środowiskowy. Pracuje z dziećmi od 7. roku życia, które wykazują trudności emocjonalne, agresję. Udziela wsparcia Pacjentom niepewnych własnej tożsamości płciowej, a także zajmuje się problematyką uzależnień. Pomaga rodzicom 
 • z trudnościami dziecka w okresie okołorozwodowym i interweniuje po wypadkach lub śmierci bliskiej osoby.

Świadczenia Centrum TOGO są finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Umówienie konsultacji nie wymaga skierowania lekarskiego. Zapisy na konsultacje odbywają się telefonicznie pod numerem 501 408 409 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-19.00).