null

Rekrutacja do oddziału terapeutycznego dla dzieci z autyzmem

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Mała dziewczynka w wieku przedszkolnym. Uśmiecha się szeroko. Przy buzi trzyma pomalowane kolorowymi farbami dłonie z rozłożonymi palcami.

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi przy ulicy Ceramicznej 9a zapraszają do nowo powstałego oddziału terapeutycznego dla dzieci z autyzmem. Liczba dzieci w oddziale: 4.

Oferta edukacyjna: realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie
z Rozporządzeniem MEiN. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna: zajęcia specjalistyczne z psychologiem, logopedą, terapeutą Integracji Sensorycznej, Trening Umiejętności Społecznych.

Więcej informacji na stronie: www.przedszkole430.pl