null

Rzecznik Prasowy Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Rzecznik Prasowy Marzena Gawkowska
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa
pok.: 107
tel.: 22 443 82 10, 514 848 662
 
Zadania

Do zakresu działania Samodzielnego Jednoosobowego Stanowiska Pracy – Rzecznik Prasowy Dzielnicy dla Dzielnicy Białołęka należy reprezentowanie Urzędu Dzielnicy w kontaktach ze środkami masowego przekazu, a w szczególności:

 1. tworzenie przekazu informacyjnego o działaniach Dzielnicy;
 2. nadzór nad prowadzeniem kont i profili Dzielnicy na portalach społecznościowych;
 3. przeprowadzanie spotkań warsztatowych z mieszkańcami dotyczących powstawania centrów lokalnych w Dzielnicy;
 4. utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami w celu kształtowania wizerunku Dzielnicy, w tym:
 5. przekazywanie mediom informacji dotyczących Dzielnicy,
  • przygotowywanie materiałów informacyjnych o Dzielnicy,
  • udzielanie odpowiedzi na artykuły prasowe, dotyczące zadań wykonywanych przez Dzielnicę,
  • organizowanie konferencji prasowych Członków Zarządu Dzielnicy,
  • przygotowywanie codziennych serwisów prasowych, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji dotyczących Dzielnicy,
  • prowadzenie dokumentacji prasowej i audiowizualnej dotyczącej Dzielnicy,
  • z prasą, we współpracy z Rzecznikiem prasowym m.st. Warszawy