null

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. Marii Kownackiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

dyrektor: Alicja Waś

Nasza szkoła dawniej…

Tradycja szkoły w osiedlu Grodzisk sięga roku 1907 i jest ściśle związana ze starym budynkiem plebanii, gdzie w dwóch izbach i korytarzu szkoła funkcjonowała przez 90 lat. Od 1 września 1988 roku szkoła przeniosła się do nowego obiektu, była jednak nadal filią Szkoły Podstawowej Nr 231, w której uczyły się dzieci tylko do klasy czwartej.

Rozpoczęliśmy więc starania o utworzenie pełnej szkoły i budowę dużej sali gimnastycznej. Starania te zostały uwieńczone sukcesem i od 1 września 1996 roku szkoła funkcjonuje jako samodzielna placówka, która otrzymała numer 112, a w roku 2001 imię Marii Kownackiej. Od tego momentu szkoła mieściła się w parterowym budynku położonym z dala od ulicy. Zajęcia odbywały się w sześciu salach lekcyjnych. W jednej z nich urządzono pracownię komputerową wyposażoną w 11 nowoczesnych komputerów i dostęp do internetu. Poza tym do dyspozycji dzieci była duża świetlica szkolna, biblioteka oraz pełnowymiarowa sala gimnastyczna. Uczniowie mieli także możliwość zjedzenia obiadu w szkolnej stołówce. Ze względu na szybko wzrastającą liczbę uczniów oraz dynamiczny rozwój naszej dzielnicy planowano rozbudowę szkoły…

Szkoła Podstawowa nr 112 obecnie…

Od roku 2011 szkoła mieści się przy ulicy Zaułek 34 i swoją opieką obejmuje ponad 1200 uczniów. W centrum zainteresowań działań dydaktycznych naszej szkoły, uczeń znajduje i znajdował dla siebie bogatą ofertę zajęć dodatkowych (zajęcia polonistyczne, matematyczne, artystyczne, taneczne, koło informatyczne, fotograficzne, teatralne, dziennikarskie oraz teatr szkolny i chór). Co roku oferta zajęć dodatkowych jest aktualizowana i dostosowana do potrzeb uczniów zarówno zdolnych, jak i tych wymagających wsparcia. Na terenie naszej szkoły uczniowie mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności społecznych działając w wolontariacie czy też samorządzie szkolnym.

Szkoła nasza wyposażona jest w profesjonalny sprzęt multimedialny. W każdej sali lekcyjnej istnieje możliwość wykorzystania komputera i tablicy multimedialnej tak aby uatrakcyjnić proces nauczania. Na terenie szkoły posiadamy dwie sale gimnastyczne wraz z odpowiednim sprzętem sportowym oraz salę Terapii Integracji Sensorycznej.

Do dyspozycji uczniów są dwie pracownie informatyczne oraz biblioteka z nowoczesną salą multimedialną. Obok budynku szkoły mieszczą się boiska do piłki siatkowej, koszykowej i nożnej, a także 60-metrowa bieżnia i stanowiska do skoku w dal. Dla młodszych dzieci są także do dyspozycji dwa place zabaw oraz sala zabaw wyposażona w przyrządy do gimnastyki korekcyjnej.

Dzieciom służą też gabinety specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedy, pedagoga specjalnego, terapeutów pedagogicznych oraz pielęgniarki, wyposażone w odpowiednie i nowoczesne pomoce dydaktyczne. Uczniowie mają ułatwiony dostęp do księgozbiorów i komputerów w czytelni multimedialnej. Za pomocą radiowęzła w naszej szkole wszystkie osiągnięcia uczniów prezentowane są na forum szkoły.

Nasza szkoła jest placówką integracyjną, toteż funkcjonują w niej klasy, w których kształcenie jest dostosowane do specjalnych potrzeb dzieci (pedagog wspomagający). Dzieciom z takimi potrzebami (także z innych klas) oferujemy terapię pedagogiczną, rewalidację, terapię logopedyczną, terapię Integracji Sensorycznej, naukę czytania metodą J. Cieszyńskiej, zajęcia z ruchu rozwijającego W. Sherborne, kinezjologię edukacyjną (Metodą Dennisona), socjoterapię.

Bardzo aktywnie w życiu szkoły funkcjonuje świetlica szkolna która, oferuje przebywającym tam uczniom szereg zajęć dodatkowych: tańce, koło teatralne, zajęcia artystyczne, ruchowe, plastyczne itp.

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestnictwa i działania we wszelkiego rodzaju zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań oraz programach (np. Comenius „The unforgotten outsider games of children”, programach edukacyjnych i ekologicznych). Aktywnie prezentują swoją wiedzę i osiągnięcia podczas konkursów wiedzowych, sportowych, artystycznych i innych osiągając na nich zadowalające wyniki.

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.