null

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

dyrektor: Sylwester Kolibabski

Pierwsze wzmianki o istnieniu szkoły na terenie Dąbrówki Szlacheckiej pochodzą z okresu zaboru rosyjskiego. Placówka mieściła się wówczas w prywatnym domu (obecnie na tym miejscu znajduje się Centrum Handlowe Fort "Piontek"). W 1913 roku szkoła została przeniesiona do nowego budynku przy ul. Sprawnej 34 (obecnie mieści się tam Zakład Usługowy "Inspol").

W roku szkolnym 1957/58 władze oświatowe nadały szkole numer 154. Od tej chwili mała czteroklasowa placówka stała się samodzielną. W czerwcu 1966 roku na terenie dawnej fabryki chemicznej przy ulicy Leśnej Polanki rozpoczęto budowę nowej szkoły. W dniu 13 września 1969 roku nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i tym samym Szkoła Podstawowa nr 154 otrzymała nową siedzibę przy ulicy Leśnej Polanki 63/65. Dzień 14 maja 1977 stał się pamiętnym dniem w historii szkoły.

Tego dnia placówka przyjęła imię Pawła Edmunda Strzeleckiego - wielkiego Polaka, Wielkopolanina, podróżnika i odkrywcy oraz otrzymała sztandar. Szkoła jest najdalej położoną placówką na północny - zachód w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Niewątpliwą zaletą tego stanu rzeczy jest oddalenie od ruchliwych ciągów komunikacyjnych i naturalne otoczenie, jakie stanowi las. Szkoła znajduje się u zbiegu ulic Leśnej Polanki i Poetów.

Szkoła posiada 3 sale do nauczania zintegrowanego, salę do zajęć wyrównawczych, pracownie przedmiotowe: języka polskiego, angielskiego, przyrody, matematyki, informatyki, historii, sztuki - techniki, bibliotekę i świetlicę. Baza sportowa to: sala gimnastyczna, siłownia, boisko trawiaste do piłki nożnej, sauna, boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych, boisko do piłki siatkowej - plażowej, bieżnia 60 m, skocznia do skoku w dal.

W szkole znajduje się również gabinet lekarski, gabinet pedagoga i logopedy, stołówka, natryski. Wszystkie klasy oraz pracownie przedmiotowe są wyposażone w sprzęt audio-wideo oraz pomoce dydaktyczne, które co roku są uzupełniane o nowości wydawnicze.

Tytuł magistra z przygotowaniem pedagogicznym posiada 82% kadry pedagogicznej, pozostali nauczyciele legitymują się dyplomem licencjata z przygotowaniem pedagogicznym. Nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, 15% nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania dwóch przedmiotów.

Znacznym osiągnięciem szkoły jest zajęcie IX miejsca w gronie dwudziestu najlepszych szkół podstawowych w Warszawie i w woj. stołecznym w roku szkolnym 1993/94, a pierwszy sprawdzian zorganizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną dla klas VI okazał się łatwiejszy dla uczniów naszej szkoły niż dla uczniów z pozostałych placówek Dzielnicy Białołęka. W rankingu 21 najlepszych publicznych placówek w Warszawie przedstawionym na łamach "Życia Warszawy" we wrześniu 2002 roku szkoła zajmuje 14 miejsce.

Co roku uczniowie szkoły uczestniczą w wielu konkursach dydaktycznych na terenie dzielnicy i Warszawy. Są laureatami konkursów artystycznych i sportowych. Swoje zdolności artystyczne uczniowie prezentują w konkursach plastycznych, recytatorskich, tanecznych, wokalnych oraz na przeglądach teatralnych.

Organizatorami tych imprez są warszawskie ośrodki kultury. Szkoła może się pochwalić wieloma laureatami w tej dziedzinie. Znaczące osiągnięcia od 1993 roku uczniowie - sportowcy mają w tenisie stołowym. Szczególnym wyróżnieniem jest zajęcie VII miejsca w tej dyscyplinie w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży.

Swoje zainteresowania uczniowie mogą rozwijać w czasie zajęć kół przedmiotowych, turystycznych i sportowych. W soboty i w niedziele mogą uczestniczyć również w zajęciach turystycznych i rekreacyjnych.

Uczniowie są pod stałą opieką medyczną. Pielęgniarka oprócz swoich podstawowych obowiązków prowadzi z młodzieżą zajęcia profilaktyczne. Uczniowie mogą również korzystać z zajęć korekcyjno - kompensacyjnych.

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.