null

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

dyrektor: Danuta Nowakowska

Szkoła funkcjonuje od 1 września 1994 roku i jest największą placówką na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Uczy się w niej 1311 uczniów, kadrę stanowi 134 osoby, w tym 102 pracowników pedagogicznych. Szkoła działa na rzecz dzieci zdrowych jak i dzieci z deficytami rozwojowymi. Dzięki przystosowaniu architektonicznemu budynku szkoła jest przyjazna i bezpieczna dla uczniów z dysfunkcjami narządu ruchu.

Wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna umożliwia tworzenie w szkole klas integracyjnych, które realizują autorskie programy nauczania, W klasach integracyjnych nauczyciele przedmiotowi w czasie lekcji są wspierani przez fachowców z zakresu pedagogiki specjalnej Stwarza to doskonałe warunki do nauki i indywidualnej pomocy.

Szczycimy się tym, że wychodzimy naprzeciw potrzebom dziecka. Zatrudniamy specjalistów w dziedzinie logopedii, rehabilitacji, reedukacji, oraz pedagogów specjalnych, pedagogów szkolnych i psychologa, co zapewnia warunki do prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego. Sprzyja też kształceniu umiejętności i zdobywaniu wiadomości niezależnie od poziomu funkcjonowania intelektualnego uczniów.

Głównym naszym założeniem wychowawczym jest to, aby uczniowie kierowali się wzajemną akceptacją, tolerancją i integracją, W działalności dydaktyczno-wychowawczej dbamy o kultywowanie tradycji szkoły. Dążymy do tego, aby uczniowie nie tylko zdobywali tu wiedzę, ale również uczyli się żyć i współdziałać w społeczności. Staramy się, żeby szkoła była miejscem przyjaznym, o które warto wspólnie dbać.

Małym podopiecznym z klas 0-III zapewniamy opiekę fachowców przed i po lekcjach poprzez działalność świetlicy i stołówki szkolnej. Nasi uczniowie otoczeni są opiekę medyczną dzięki funkcjonowaniu gabinetu lekarskiego, w którym pełni dyżury pielęgniarka szkolna. W ofercie zajęć pozalekcyjnych znajdują się: zajęcia sportowe, plastyczne, kółko teatralne, kółka przedmiotowe, SKS-y, chór.

Jesteśmy placówką bardzo nowoczesną i dobrze wyposażoną. Młodsza część społeczności uczniowskiej (kl. I-III) umiejscowiona jest w oddzielnym skrzydle budynku. Zajęcia odbywają się w przestronnych, nowoczesnych, dobrze wyposażonych salach lekcyjnych. Oprócz starannie dobranej oferty dydaktycznej nauczyciele proponują ciekawe formy pracy wychowawczej i kulturalnej skierowanej do ucznia np.: filharmoniczne spotkania muzyczne, konkursy, imprezy rozrywkowe. Zapewnia to integrację i adaptację dziecka do warunków i wymagań szkoły.

Realizacji zadań w naszej placówce sprzyjają dobre warunki i zaplecze dydaktyczne W funkcjonalnym budynku szkoły znajdują się pracownie specjalistyczne: przyrodnicze, Unii Europejskiej, regionalna, historyczna, polonistyczna, matematyczna oraz wspaniała pracownia komputerowa wyposażona w sprzęt o wysokich parametrach.

Możemy też pochwalić się gabinetem przyrody klejnotów morza, ziemi i powietrza, który został otwarty w listopadzie 1996 roku. Wówczas to rozpoczął działalność fan klub przyrodniczo-geograficzny. Uczniowie z tytułem "Przewodnika po szkolnym mini - muzeum przyrodniczym", prowadząc lekcje dla uczniów zaproszonych klas, przekazują informacje o eksponatach zgromadzonych w gabinecie.

Możemy pochwalić się pięknie zorganizowaną i bogato wyposażoną biblioteką szkolną, w której księgozbiór osiągnął ponad 11.639 woluminów. Są wśród nich zestawy obowiązujących lektur szkolnych oraz szeroki wachlarz propozycji czytelniczych dla dzieci i młodzieży

Tradycje placówki wynikają z jej imienia. Powstanie Warszawskie to symbol siły i zwycięstwa moralnego mieszkańców stolicy. Czcimy to wydarzenie szczególnie w dniu święta przypadającego na 2. października. Placówka nasza szczyci się sztandarem ufundowanym przez organizację kombatancką z siedzibą w Agincourt w Kanadzie, pomnikiem Małych Powstańców, autorstwa Jadwigi Zboińskiej-Załuskiej, izbą pamięci oraz hymnem, do którego słowa napisała uczennica naszej szkoły. Nasi uczniowie spotykają się z uczestnikami powstania warszawskiego, a także z przedstawicielami innych szkół, których nazwy związane są wydarzeniami i bohaterami powstania.

Szczególny nacisk kładziemy na uczestnictwo w podstawowych formach życia kulturalnego, podnoszenie kultury osobistej i kultury języka. Realizujemy to poprzez aktywizowanie uczniów do udziału w konkursach literackich, przedstawieniach teatralnych, widowiskach kulturalno-rozrywkowych Na stałe weszły już do repertuaru działań dni kultury starożytnej, podczas których uczniowie klas piątych współzawodniczą o olimpijskie laury w takich dyscyplinach jak: konkurs wiedzy o mitach, inscenizacja wybranych mitów czy albumy sztuki antycznej.

Poczesne miejsce zajmuje wychowanie europejskie, patriotyczne i regionalne. Nasi uczniowie zaangażowani są w działalność ekologiczną z chęcią biorą udział w akcjach na rzecz ochrony przyrody i środowiska, w którym żyją: "Sprzątanie świata", "Dni Ziemi", "Animals", "Honorowa adopcja" w warszawskim ZOO, a program zbiórki zużytych baterii i tonerów "Laser" to akcje podejmowane ostatnio. Nauczyciele naszej placówki wdrażają opracowany przez siebie program "Europa w drodze do integracji".

Szeroka oferta konkursów przedmiotowych i artystycznych sprzyja wspieraniu rozwoju uczniów uzdolnionych. Tradycyjnie już biorą oni udział w konkursach matematycznych - "Torus", "Kangur" i "Alfik". Od dwóch lat nasi podopieczni startują również w konkursach polonistycznych, m.in. w "Alfiku" i "Omnibusie" zajmując wysokie lokaty. Największy sukces to udział w eliminacjach międzynarodowych w konkursie "Paryż zaprasza mistrzów". W roku szkolnym 1999/2000 nasz uczeń wziął udział w paryskim finale konkursu i zajął 10 miejsce w Europie.

Prowadzone są zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla potrzebujących uczniów wszystkich klas. W szkole działają również koła zainteresowań, takie jak: historyczne, plastyczne, informatyczne, matematyczne, teatralne, ekologiczne. Ponadto możemy poszczycić się wspaniałym chórem szkolnym, który uświetnia wszystkie uroczystości szkolne, a także występuje w okolicznych placówkach pomocy społecznej i kościołach.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie sportem w szkole działa wiele sekcji Szkolnego Klubu Sportowego. Warunki, jakie stwarza nam Białołęcki Ośrodek Sportu oraz wielkie zaangażowanie nauczycieli i uczniów zaowocowały sukcesami szkoły na arenach sportowych Białołęki i Warszawy. W roku szkolnym 2000/2001 w rywalizacji międzyszkolnej w Gminie zajęliśmy l miejsce i tę pozycję utrzymujemy do dziś. W Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży wystartowaliśmy wiosną 1999 roku, a już w 2000 roku wywalczyliśmy IV miejsce w punktacji łącznej i VI w zawodach finałowych.

Dalsza praca nauczycieli, często społeczna, przyniosła w następnych latach jeszcze większe sukcesy w WOM-ie. W klasyfikacji za ubiegły rok szkolny zajęliśmy IV miejsce w punktacji łącznej, zaś w punktacji finałowej wywalczyliśmy II miejsce! W rywalizacji pokonaliśmy ponad 200 szkół podstawowych, w tym wiele sportowych.

Dzieci z klas młodszych mogą uczestniczyć w zajęciach rekreacyjnych. Od ubiegłego roku ruszyła sekcja wrotkarsko-łyżwiarska, która cieszy się ogromnym powodzeniem. W każdy czwartek w sezonie zimowym dzieci biorą udział w zajęciach na Torwarze.

Uczniowie naszej szkoły, wykazujący się szczególnym talentem pływackim, są zrzeszeni od 1999 roku w Białołęckim Uczniowskim Klubie Sportowym i trenują na basenie BOS-u. Widoczni są na arenach pływackich całej Polski. Zdobywają tytuły mistrzów kraju, szereg złotych, srebrnych i brązowych medali, indywidualnie i zespołowo. Ustanowili w tym czasie 48 razy rekordy Polski w kategoriach jedenasto- i dwunastolatków.

Od 2 lat koło historyczne uczestniczy w wielkim przedsięwzięciu kulturalnym stolicy pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu organizowanym przez dyrekcję Pałacu Wilanowskiego: Wilanów Znany Nieznajomy. Warsztatowe metody proponowanych zajęć umożliwiają uczestnikom intelektualne i emocjonalne obcowanie z historią i sztuką. Prace plastyczne wykonywane przez naszych uczniów są nagradzane i podziwiane przez zwiedzających pałac turystów z całego świata.

Nauczyciele zatrudnieni w świetlicy szkolnej prowadzą różnorodne zajęcia artystyczne, plastyczne i literackie. Mamy sekcję taneczną i fletową. Podopieczni są laureatami wielu konkursów recytatorskich i malarskich. Na Międzynarodowej Wystawie Twórczości Dziecięcej "LAS" zajęliśmy I miejsce. Prace naszych dzieci znalazły się na wystawach w muzeach przyrodniczo-łowieckich w 9 europejskich państwach, m.in. w: Holandii, Niemczech, Portugalii, Finlandii, Czechach i na Węgrzech. Z powodzeniem wzięliśmy udział w IV Przeglądzie Amatorskich Zespołów Teatralnych.

W godzinach popołudniowych prowadzone są liczne zajęcia dodatkowe: kursy języka angielskiego i niemieckiego, nauka gry na instrumentach klawiszowych, zajęcia gimnastyki akrobatycznej i sportowej, taniec towarzyski, zajęcia samoobrony. W budynku naszej szkoły znajduje się pracownia Błalołęckiego Ośrodka Kultury mikromodelarstwa historii wojskowej, w której swoje zainteresowania realizują nasi uczniowie.

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.