null

​​​​​​​Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy w Dzielnicy Białołęka

Drukuj otwiera się w nowej karcie

ul. Modlińska 197
03-122 Warszawa
tel. 22 443 12 94
tel. 22 443 12 74

W siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego można :

  • złożyć wniosek o wydanie skróconego lub zupełnego odpisu z aktu stanu cywilnego,
  • odpisu na tzw. druku wielojęzycznym,
  • dokonać rejestracji małżeństwa, zgonu,
  • otrzymać zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłaczających zawarcie małżeństwa,
  • otrzymać zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia zwiazku małżeńskiego za granicą,
  • złożyć dokumenty do sporządzenia wniosku o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie.
  • złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa
  • otrzymać zaświadczenie o stanie cywilnym