null

​​​​​​​Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy w Dzielnicy Białołęka

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy w dzielnicy Białołęka jest nieczynny. Mieszkańcy mogą załatwiać sprawy w pozostałych siedzibach Urzędu Stanu Cywilnego (nie obowiązuje rejonizacja) w ratuszach dzielnic: Bielany (ul. Żeromskiego 29), Targówek (ul. Kondratowicza 20), Praga-Południe (ul. Grochowska 274), Wawer (ul. Włókiennicza 54), Ursus (pl. Czerwca 1976r. nr 1), Ursynów (al. KEN 61) oraz w siedzibach USC zlokalizowanych poza ratuszami: na Pradze-Północ - ul. Kłopotowskiego 1/3, Śródmieściu - Gen. Andersa 5, Mokotowie - Falęcka 10 oraz Sekcja Obrotu Zagranicznego (ul. Chałbińskiego 8) i Wydział Archiwalnych Ksiąg Stanu Cywilnego (ul. Flisa 6). Więcej informacji: https://um.warszawa.pl/waw/usc

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Modlińska 197
03-122 Warszawa
tel. 22 443 12 94
tel. 22 443 12 95

W siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego można załatwić sprawy:

Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego

 • Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • Nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca
 • Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
 • Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka
 • Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego

 • Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

Rejestracja małżeństw

 • Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
 • Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa
 • Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi
 • Wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zamieszkałego w Polsce nie mającego obywatelstwa żadnego państwa

Rejestracja urodzeń

 • Zgłoszenie urodzenia dziecka
 • Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub dziecka poczętego

Rejestracja zgonów

 • Zgłoszenie zgonu

Sporządzenie testamentu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

 • Sporządzenie testamentu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Wpisywanie treści zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg

 • Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń

 • Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia

Zdarzenie z zakresu stanu cywilnego, które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane

 • Rejestracja zdarzenia z zakresu stanu cywilnego, które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane

Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

Zmiana imienia lub nazwiska

 • Zmiana imienia
 • Zmiana nazwiska