null

Wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłaszamy Wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka XI kadencji – dziesięć mandatów

Zapraszamy młodych mieszkańców Białołęki do pracy w Młodzieżowej Radzie Dzielnicy Białołęka (MRDB).

MRDB to organ samorządu terytorialnego o charakterze konsultacyjno – doradczym. W naszej dzielnicy składa się z radnych w wieku od 13 lat do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

O mandat radnego z tzw. puli mieszkańców może się ubiegać młodzież, która uczęszcza do szkół poza Dzielnicą Białołęka.

Kadencja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka trwa 2 lata.

Celem powołania i działania MRDB jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych osób sprawami związanymi z młodzieżą na poziomie lokalnym.

W trakcie trwania kadencji młodzieżowi radni spotykają się z przedstawicielami Zarządu Dzielnicy organizują debaty, realizują i opiniują projekty dotyczące młodzieży, zwłaszcza te o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym.
Udział w pracach rady to okazja do poznania rówieśników, zainteresowania i zaangażowania w sprawy lokalne, włączenia się w organizację wydarzeń dla młodzieży, ale również początek drogi dla osób, które chciałaby w przyszłości zająć się pracą w samorządzie.

Statut MRDB

Harmonogram dla mieszkańców (młodzieży), która mieszka na Białołęce, ale uczy się w innych dzielnicach.

15.09.2022 r. - ogłoszenie wyborów na stronie www Urzędu Dzielnicy Białołęka i fanpage MRDB;

do 30.09.2022 - przesłanie formularza zgłoszeniowego (załącznik);

3.10-7.10.2022 r. - rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami;

do 12.10.2022 r.  - ogłoszenie wyników.

Zgłoszenia należy przesłać na adres: bialoleka.wor@um.warszawa.pl

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy – wersja tekstowa

Załączniki: