null

Wybory uzupełniające do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka

Drukuj otwiera się w nowej karcie
logo Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka

Jeden mandat w wyborach uzupełniających do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka.
Termin do 7 października 2021 r.

Ogłaszamy Wybory Uzupełniające do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka X kadencji – jeden mandat.

Zapraszamy młodych mieszkańców Białołęki do pracy w Młodzieżowej Radzie Dzielnicy Białołęka (MRDB).

MRDB to organ samorządu terytorialnego o charakterze konsultacyjno – doradczym. W naszej dzielnicy składa się z radnych w wieku od 13 lat do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

W wyborach uzupełniających o mandat radnego z tzw. puli mieszkańców może się ubiegać młodzież, która uczęszcza do szkół poza Dzielnicą Białołęka.

Kadencja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka trwa 2 lata.

Celem powołania i działania MRDB jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych sprawami związanymi z młodzieżą na poziomie lokalnym.

W trakcie trwania kadencji młodzieżowi radni spotykają się z przedstawicielami zarządu dzielnicy, organizują debaty, realizują i opiniują projekty dotyczące młodzieży, zwłaszcza te o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym.

Udział w pracach rady to okazja do poznania rówieśników, zainteresowania i zaangażowania w sprawy lokalne, włączenia się w organizację wydarzeń dla młodzieży, ale również początek drogi dla osób, które chciałaby w przyszłości zająć się pracą w samorządzie.

Statut MRDB: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/5BB91E9A-28B7-442D-9827-5A50CA072831,frameless.htm

Harmonogram dla mieszkańców (młodzieży), która mieszka na Białołęce, ale uczy się w innych dzielnicach:

  • 29.09.2021 r. - ogłoszenie wyborów na stronie www Urzędu Dzielnicy Białołęka i fanpage MRDB;
  • do 7.10.2021 - przesłanie formularza zgłoszeniowego (załącznik);
  • 11-12.10.2021 r. - rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami;
  • 13.10.2021 r.  - ogłoszenie wyników.

Zgłoszenia należy przesłać na adres: bialoleka.wor@um.warszawa.pl

 

Informacja Koordynatora MRDB:

W wyborach uzupełniających do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka X kadencji otrzymaliśmy jedno zgłoszenie. W związku z powyższym, odstąpiliśmy od tradycyjnej rekrutacji. Nowym radnym reprezentującym mieszkańców Dzielnicy Białołęka został Bartłomiej Babik. 

Załączniki: