null

Wyłączenie STUOŚ w Zakładzie "Czajka"

Drukuj otwiera się w nowej karcie
widok z lotu ptaka na osadniki i instalacje w oczyszczalni ścieków "Czajka"

Coroczny przegląd instalacji.

Od 29 kwietnia do 12 czerwca br. odbędzie się roczny przegląd instalacji Stacji Termicznej Utylizacji Odpadów Ściekowych (STUOŚ) w Zakładzie “Czajka”. Przegląd jest wykonywany aby instalacja działała prawidłowo. Wykonywany jest cyklicznie, raz w roku, co ok. 8000 godzin pracy instalacji. W ramach przeglądu prowadzone są prace serwisowe i konserwacyjne wszystkich elementów instalacji.

Aby wyeliminować potencjalne uciążliwości związane z brakiem spalania komunalnych osadów ściekowych powstałych w Zakładzie “Czajka” podczas przeglądu instalacji wprowadzone zostanie:

  • dozowanie do osadów preparatów wiążących odoranty
  • zastosowanie urządzeń zamgławiających (sucha lub mokra mgła) na placu magazynowym do ograniczenia emisji nieprzyjemnych zapachów poza teren Zakładu.

Po zakończeniu przeglądu rocznego instalacji STUOŚ zmagazynowane na terenie Zakładu “Czajka” zostaną skierowane do procesu spalania.