null

WzMOCnij swoje otoczenie - nowa edycja

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ruszył nabór do I tury IV edycji programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie", do którego Polskie Sieci Energetyczne zapraszają samorządy, ich jednostki budżetowe np. przedszkola, szkoły, biblioteki, ośrodki kultury, pomocy społecznej, sportu oraz organizacje pozarządowe.

By ubiegać się o granty w wysokości do 20 tysięcy zł należy zgłosić projekty społeczne wprowadzające korzystne i długotrwałe zmiany w lokalnym otoczeniu. Rekrutacja trwa do 25 kwietnia.

Celem WSO jest wsparcie najlepszych pomysłów związanych z rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, aktywizacją społeczną mieszkańców oraz poprawą jakości ich życia i bezpieczeństwa. Uczestnicy programu mogą ubiegać się o dofinansowanie w jednej z kategorii:

 • aktywność fizyczna,
 • bezpieczeństwo,
 • edukacja,
 • ochrona zwierząt,
 • rozwój wspólnej przestrzeni publicznej,
 • środowisko naturalne,
 • zdrowie,
 • inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Przykładowe cele, na które można zgłaszać projekty, zostaną opisane w regulaminie programu, który wraz z dokumentami aplikacyjnymi dostepnymi na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl.

Kompletne zgłoszenie w programie stanowi:

 • formularz zgłoszeniowy;
 • podpisane oświadczenie dotyczące eksploatacji przyszłego przedmiotu realizacji projektu;
 • ważny, posiadany przez uczestnika programu statut lub inny właściwy dokument potwierdzający działalność uczestnika (kopia dokumentu z ostatnich 6 miesięcy poświadczona za zgodność z oryginałem);
 • KRS lub inne dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby podpisującej formularz zgłoszeniowy, do reprezentowania uczestnika oraz poświadczające możliwość zawierania przez uczestnika umów cywilno-prawnych, w tym zaciągania zobowiązań finansowych (kopia dokumentów z ostatnich 6 miesięcy poświadczona za zgodność oryginałem).

Konsultacji w sprawie przygotowywanych zgłoszeń udzielają:

 • Marta Borowska, e-mail: marta.borowska2@pse.pl, tel. 887 877 084 
 • Mariusz Odziemczyk, e-mail: mariusz.odziemczyk@pse.pl, tel. 697 716 115