null

Zabiegi pielęgnacyjne w lasach

Drukuj otwiera się w nowej karcie
drzewa w lesie liściastym sfotografowane od dołu

Poprawa zdrowotna drzewostanów i zwiększenie bioróżnorodności – to główne cele zabiegów pielęgnacyjnych prowadzonych przez Lasy Miejskie – Warszawa.

Jesień jest jednym z bardziej intensywnych okresów w roku na wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na terenach leśnych. Ich zakres potrafi być bardzo szeroki – od wycinki drzew w ramach tak zwanej „trzebieży”, po wprowadzanie nowych nasadzeń w związku z przebudową drzewostanów. Konkretne wytyczne w tym zakresie określają Plany Urządzenia Lasu – sporządzane raz na 10 lat dokumenty, wskazujące jaka jest struktura danego lasu oraz jakie działania podejmować, aby wzmacniać jego stabilność i zapewnić trwałość.

Co dokładnie robią leśnicy?

Główne prace pielęgnacyjne to tak zwana „trzebież”, czyli usuwanie w lesie konkretnych, pojedynczych drzew – zamierających, zasiedlonych przez szkodniki, z widocznymi objawami chorobowymi lub uszkodzeniami. Podczas trzebieży usuwane są również obce, w tym inwazyjne gatunki drzew, a także część drzew zdrowych, rosnących zbyt gęsto. Wycinka tych ostatnich ma na celu stworzenie przestrzeni dla sąsiadujących drzew w celu rozbudowy ich koron i umożliwienia optymalnego wzrostu. Dzięki usunięciu pojedynczych egzemplarzy, pozostałe drzewa mają do dyspozycji więcej zasobów, dzięki czemu mogą lepiej i stabilniej się rozwijać.

Często zdarza się, że pracownicy Lasów Miejskich – Warszawa muszą przeprowadzić wycinkę, aby usunąć drzewa zlokalizowane blisko szlaków komunikacyjnych, których stan bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu.

Gdzie leśnicy przeprowadzą prace?

Na Białołęce cięcia porządkowe będą prowadzone w kompleksie leśnym przy ul. Proletariatczyków, na łącznej powierzchni 4,84 ha. Miejsce objęte pracami jest odpowiednio oznakowane przez pracowników Lasów Miejskich – Warszawa.