null

Konferencja nt. efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
parterowy biały budynek szkoły. Przed budynkiem parking, po lewej stronie podjazd dla wózków. |Przed wejściem czerwone tablice administracyjne

Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy zaprasza na konferencję dotyczącą postępu realizacji projektów pn. „Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy – zakres 1” i „Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy – zakres 2”.

Konferencja odbędzie się on-line w dniu 15 grudnia 2023 r. w godz. 10:00-12.00.

 

Celem projektów jest poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych poprzez realizację prac budowlanych m.in. takich jak: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów i stropodachów, wymianę okien i drzwi, oświetlenia, modernizację instalacji grzewczej, instalację fotowoltaiczną, modernizację instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników i rur. Wymienione działania inwestycyjne mają skutkować zmniejszeniem emisji CO2 do atmosfery, obniżeniem energochłonności budynków, obniżeniem kosztów utrzymania obiektów oraz wzrostem bezpieczeństwa energetycznego. W ramach kampanii informacyjno – edukacyjnej zorganizowane będą w placówkach oświatowych lekcje nt. efektywności energetycznej, celem podnoszenia świadomości społecznej oraz kształtowania pozytywnych wzorców postępowania i zachowania na rzecz energooszczędności, działań proekologicznych.

 

Na konferencji przedstawimy zagadnienia związane z prowadzoną w warszawskich szkołach termomodernizacją oraz zakres towarzyszącej projektom kampanii edukacyjnej. Nasz partner z Norwegii zaprezentuje przykłady podobnych działań prowadzonych w tym kraju.

 

Agenda spotkania:

10.00 – Rozpoczęcie konferencji

10.15 – Przedstawienie założeń realizowanego projektu

10.30 – Przedstawienie założeń kampanii informacyjno – edukacyjnej

10.45 – Prezentacja partnera zagranicznego

11.30 – prezentacja realizacji termomodernizacji w SP nr 312

11.50 - zakończenie

 

Uprzejmie prosimy o rejestrację udziału w konferencji z wykorzystaniem linku:

https://forms.office.com/e/cHAgFfuTC8

 

Link do informacji o projektach: https://um.warszawa.pl/waw/europa/termomodernizacja

 

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w naborze: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych” ze środków MF EOG 2014-2021.