null

Zima w mieście 2022

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawska Akcja "Zima w Mieście" w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
31 stycznia – 11 lutego 2022 r.

Tak jak co roku, w okresie ferii zimowych, warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy, będą miały zapewnioną opiekę oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej. Akcja „Zima w Mieście” 2022 w Dzielnicy Białołęka zaplanowana jest w 8 Feryjnych Placówkach Edukacyjnych (FPE). 

Jak się zapisać?

Zapisy do Akcji „Zima w Mieście” 2022, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego pod adresem: www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl rozpoczną się 30 grudnia 2021 r. od godziny 8.00 i potrwają do 11 stycznia 2022 r. Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły. 

Feryjne Placówki Edukacyjne

Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7.00 do 17.00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym
w Warszawie.

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Punktach Edukacyjnych. Opłata wynosi 15 zł dziennie za dwa posiłki w tym jeden ciepły oraz 35 zł dziennie za opiekę. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej lub dyrektora szkoły, są zwolnieni z opłat za opiekę oraz wyżywienie również podczas wakacji.

Warszawska akcja „Zima w Mieście” 2022 jest organizowana w reżimie sanitarnym zgodnie 
z aktualnymi obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i obostrzeniami wynikającymi z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szczegółowe informacje dotyczące Akcji zostaną zamieszczone na stronie internetowej akcji.


 

Załączniki: