null

Zmiany w programie Rodzina 500 plus

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logotyp programu "Rodzina 500+"

... już od stycznia 2022 r. 

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Przewiduje ona, że obsługą programu "Rodzina 500 plus" będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a nie – jak obecnie – samorządy. Wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać tylko elektronicznie, a pieniądze będą wypłacane jedynie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

ZUS będzie stopniowo przejmował program "Rodzina 500 plus". Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane przez dotychczasowe organy (do zakończenia postępowania). Samorządy będą również kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022 r. w okresie styczeń – maj 2022 r.

Osoba, która ma przyznane świadczenie wychowawcze w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ do prawa do świadczenia wychowawczego nadal będzie obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organ wypłacający to świadczenie. Dotyczy to też kwestii informowania o zmianie rachunku bankowego na który ma być realizowana wypłata świadczenia wychowawczego, jak również zmiany miejsca zamieszkania wnioskodawcy. 

Natomiast od 1 stycznia 2022 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowo narodzone dzieci oraz dzieci na które do tej pory nie było pobierane świadczenie wychowawcze na terytorium Polski należy składać elektronicznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Organy samorządowe od 1 stycznia 2022 r. nie będą przyjmowały nowych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze, a od 1 lutego 2022 r. będzie przyjmować wnioski na kolejny okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 czerwca 2022 r.