Budżet obywatelski na rok 2022 - edycja aktualna

1 grudnia rozpoczyna się 8. edycja budżetu obywatelskiego w Warszawie. Do 25 stycznia 2021 roku można składać projekty, które zostaną zrealizowane w 2022 roku. Wystarczy zalogować się na platformie app.twojbudzet.um.warszawa.pl.

Szczegółowy harmonogram 8. edycji budżetu obywatelskiego
  • 1 grudnia 2020 - 25 stycznia 2021 - zgłaszanie projektów 
  • 26 stycznia 2021 - 4 maja 2021 - ocena projektów (formalna i merytoryczna)
  • 4 maja - 11 maja 2021 - odwołania od negatywnej weryfikacji
  • 31 maja 2021 - ogłoszenie ostatecznej listy projektów dopuszczonych do głosowania
  • do 1 czerwca 2021 - wycofanie projektu przez projektodawcę
  • 15 – 30 czerwca 2021 - głosowanie mieszkańców na projekty
  • 12 - 16 lipca 2021 - ogłoszenie wyników

Załączniki: