Placówki wsparcia dziennego

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Białołęka finansuje działalność placówek wsparcia dziennego w formie: Świetlic, Ognisk i Klubów. Jest to zadanie publiczne, zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym.

Główne cele
  • zapewnienie dzieciom i młodzieży, bezpłatnych form spędzania czasu wolnego,
  • zapobieganie uzależnieniom, ograniczenie występowania zachowań ryzykownych oraz wzmocnienie zainteresowań dzieci,
  • podniesienie efektywności i jakości ofert zagospodarowania czasu wolnego.
Adresaci
  • dzieci, młodzież w wieku szkolnym, w szczególności podejmująca zachowania ryzykowne,
  • rodzice/opiekunowie prawni.

Finansowane ze środków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Placówki
  • Ognisko Wychowawcze na Zielonej Białołęce, ul. Głębocka 84
  • Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD, ul. Marywilska 56a
  • Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 2, Pl. Światowida 3