Wyniki wyszukiwania w serwisie Białołęka

Wyświetlam wyniki dla tagu: integracja
  • Wydarzenie

    To impreza sportowa przeznaczona dla dla wszystkich lubiących aktywność sportową bez względu na wiek czy sprawność.

  • Artykuł

    Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi przy ulicy Ceramicznej 9a zapraszają do nowo powstałego oddziału terapeutycznego dla dzieci z autyzmem. Liczba dzieci w oddziale: 4. Oferta edukacyjna: realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z Rozporządzeniem MEiN. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna: zajęcia specjalistyczne z psychologiem, logopedą, terapeutą Integracji Sensorycznej, Trening Umiejętności Społecznych. Więcej informacji na stronie: www.przedszkole430.pl