Wyniki wyszukiwania w serwisie Białołęka

Wyświetlam wyniki dla tagu: nabór
  • Artykuł

    Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi przy ulicy Ceramicznej 9a zapraszają do nowo powstałego oddziału terapeutycznego dla dzieci z autyzmem. Liczba dzieci w oddziale: 4. Oferta edukacyjna: realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z Rozporządzeniem MEiN. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna: zajęcia specjalistyczne z psychologiem, logopedą, terapeutą Integracji Sensorycznej, Trening Umiejętności Społecznych. Więcej informacji na stronie: www.przedszkole430.pl

  • Artykuł

    Warszawskie mamy zapraszamy Was do nowego programu finansowanego ze środków otrzymanych od Miasta Stołecznego Warszawy „Mama – Warszawianka na rynku pracy. Wsparcie kobiet zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu.” Projekt jest przeznaczony dla mam zamieszkujących Warszawę również z doświadczeniem migracyjnym. Celem głównym projektu jest zmniejszenie zachowań ryzykownych związanych z używaniem alkoholu u kobiet poprzez wzmocnienie poczucia własnej wartości i...

  • Artykuł

    Burmistrz Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na czterech członków Białołęckiej Rady Seniorów III kadencji - czterech przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy.