Wyniki wyszukiwania w serwisie Białołęka

 • Artykuł

  dyrektor: Danuta Nowakowska Szkoła funkcjonuje od 1 września 1994 roku i jest największą placówką na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Uczy się w niej 1311 uczniów, kadrę stanowi 134 osoby, w tym 102 pracowników pedagogicznych. Szkoła działa na rzecz dzieci zdrowych jak i dzieci z deficytami rozwojowymi. Dzięki przystosowaniu architektonicznemu budynku szkoła jest przyjazna i bezpieczna dla uczniów z dysfunkcjami narządu ruchu. Wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna...

 • Artykuł

  dyrektor: Maria Marciniak - Małetka "Celem naszej szkoły jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, uczenie samodzielności, współpracy i odpowiedzialności. W atmosferze zaufania i bezpieczeństwa uczeń będzie mógł stać się osobą kreatywną, tolerancyjną i otwartą na potrzeby innych. Zadanie to zrealizuje kompetentna i fachowa kadra pedagogiczna." Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 1992 roku, jako masowa szkoła podstawowa dla dzieci młodszych (I-III). Znaczące daty w historii...

 • Artykuł

  dyrektor: Sylwester Kolibabski Pierwsze wzmianki o istnieniu szkoły na terenie Dąbrówki Szlacheckiej pochodzą z okresu zaboru rosyjskiego. Placówka mieściła się wówczas w prywatnym domu (obecnie na tym miejscu znajduje się Centrum Handlowe Fort "Piontek"). W 1913 roku szkoła została przeniesiona do nowego budynku przy ul. Sprawnej 34 (obecnie mieści się tam Zakład Usługowy "Inspol"). W roku szkolnym 1957/58 władze oświatowe nadały szkole numer 154. Od tej chwili mała czteroklasowa placówka...

 • Artykuł

  dyrektor: Elżbieta Kozłowska To zlokalizowany nieopodal parku przy ul. Ceramicznej dwupiętrowy budynek. Jest to miejsce przyjazne dzieciom, a jednocześnie utrzymane w bardzo nowoczesnym stylu. Ten przypominający swym kształtem podkowę obiekt mieści w sobie piętnaście sal lekcyjnych dla dzieci z klas I-III, dziesięć sal dla starszych roczników oraz pięć dla przedszkolaków. Dzieci mają do dyspozycji również pracownie językowe i informatyczne oraz sześć świetlic. Nie zabrakło tu także stołówki,...

 • Artykuł

  dyrektor: Alicja Waś Nasza szkoła dawniej… Tradycja szkoły w osiedlu Grodzisk sięga roku 1907 i jest ściśle związana ze starym budynkiem plebanii, gdzie w dwóch izbach i korytarzu szkoła funkcjonowała przez 90 lat. Od 1 września 1988 roku szkoła przeniosła się do nowego obiektu, była jednak nadal filią Szkoły Podstawowej Nr 231, w której uczyły się dzieci tylko do klasy czwartej. Rozpoczęliśmy więc starania o utworzenie pełnej szkoły i budowę dużej sali gimnastycznej. Starania te zostały...