Wyniki wyszukiwania w serwisie Białołęka

 • Artykuł

  Janusz Ekes Od końca II wojny światowej do utworzenia Gminy W ciągu długich sześciu tygodni od 15 września do 28 października 1944 r. cały obszar dzisiejszej Gminy pozostawał teatrem działań wojennych, w wyniku których sowieckie oddziały...

 • Artykuł

  Ryszard Szołwiński Lata wojny i okupacji. Kronika wydarzeń 1939-1945 Walki obronne we wrześniu 1939 r. Pierwszego września 1939 r. wojska hitlerowskie zaatakowały Polskę. Szybkie postępu ofensywy niemieckiej doprowadziły rychło do gwałtownego...

 • Artykuł

  Marian Marek Drozdowski W Polsce odrodzonej Białołęka to symbol gminy, która robiła błyskawiczną karierę w końcu XX wieku. W latach nas interesujących stanowiła ona jeszcze nie zintegrowaną sieć wsi i osiedli podmiejskich należących do gminy...

 • Artykuł

  Jan Berger Pod zaborami Koniec wieku XVIII Dla terenów dzisiejszej gminy białołęckiej schyłek wieku XVIII przyniósł nowe ważne wydarzenia. W dniu 2 sierpnia 1790 r. dobra Tarchomin kupił od Stanisława Kostki Kochanowskiego hrabia Tadeusz...

 • Artykuł

  Andrzej SołtanOd czasów najdawniejszych po wiek XVIII Historia Białołęki i jej dzień dzisiejszy Spośród jedenastu gmin tworzących dzisiejszą Warszawę jedną z najrozleglejszych jest Białołęka, zajmująca ok. 15% całej powierzchni miasta...