Wyniki wyszukiwania w serwisie Białołęka

 • Artykuł

  2. Parafia Tarchomin wieś - opis z 1785 roku. Uwspółcześnienie i krytyczne opracowanie tekstu I Kościół parafialny we wsi Tarchomin położony jest nad Wisłą w archidiakonacie pułtuskim,11 dekanacie radzymińskim,12 województwie...

 • Artykuł

  II. Opis parafii Tarchomin sporządzony przez Ks. Franciszka Czaykowskiego 1. Wprowadzenie do opisu z 1785 r. "Parafia Tarchomin wieś" Nieocenione zasługi dla kartografii polskiej dawnej Rzeczypospolitej miała działalność wspomnianego już wcześniej...

 • Artykuł

  We wstępie do książki czytamy: "W tym czasie (w latach od 1774 do 1787 r.) proboszczem parafii Tarchomin był ks. kanonik Franciszek Czaykowski01 słynny kartograf, bliski współpracownik biskupa płockiego Michała Jerzego Poniatowskiego02...

 • Artykuł

  W lipcu 1656 roku miała miejsce pod Warszawą przegrana bitwa wojsk polskich ze Szwedami. Bitwa rozgrywała się na prawym brzegu Wisły, m.in. również na terenach obecnej gminy Białołęka. Jej skutki tak opisuje prof. Andrzej Sołtan w książce pod...

 • Artykuł

  Najwcześniejsze wzmianki na temat znalezisk archeologicznych z tego terenu pochodzą z 1900 r. i dotyczą znalezisk z miejscowości Brzeziny. Najwcześniej odkrytym zabytkiem zachowanym w zbiorach PMA jest celtycki dzban brązowy z Brzezin przekazany przed...