Wyniki wyszukiwania w serwisie Białołęka

 • Artykuł

  Szkoła Podstawowa nr 117 im. Wojciecha Zawadzkiego Tekst niniejszy sporządzony został w oparciu o Biuletyn Okolicznościowy wydany 23 IV 1998 r. z okazji pierwszego obchodu święta szkoły przez zespół w składzie: Jan Bukowski, Krystyna Klimczak...

 • Artykuł

  Antoni Zawadzki Wspominając Brata Z cech charakterystycznych osobowości mojego brata Wojciecha Zawadzkiego podkreśliłbym życzliwość i uczynność to co dzisiaj jest niestety w zupełnym zaniku. Mimo że był zawsze bardzo zajęty, poprawiał zeszyty, uczył...

 • Artykuł

  Zbigniew Prokop Wojciech Zawadzki i jego rodzina Wojciech Zawadzki urodził się 3 marca 1914 r. w Warszawie w rodzinie inteligenckiej. Ojciec Stefan Zawadzki, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego był nauczycielem warszawskich szkół średnich...

 • Artykuł

  Działalność drużyn ZHP "Szare Szeregi" na terenie Wiśniewa w latach okupacji niemieckiej Niniejszy tekst oparty jest na relacjach dostarczonych do Komisji historycznej Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego w 1982 r. Działalność drużyny...

 • Artykuł

  Janina Knyż Nauka i konspiracja Janina Knyż z domu Nowak, pseudonim "Bożena", w latach okupacji hitlerowskiej kolporterka prasy podziemnej i łączniczka Komendy Obwodu Batalionów Chłopskich na rejon Warszawa Prawobrzeżna, po wojnie sekretarz...