Kontakt OPS Białołęka

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

ul. Marywilska 44C
03-042 Warszawa

22 300 20 40
22 300 20 41
sekretariat@opsbialoleka.waw.pl
Fax: 22 300 20 42 wew. 42

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /opsbialoleka/SkrytkaESP

Dyrektor

Katrzyna Mandes-Kanarek 
kkanarek@opsbialoleka.waw.pl

tel. 22 300 20 40

Zastępca Dyrektora

Edyta Wanko
ewanko@opsbialoleka.waw.pl

tel. 22 300 20 40

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej 1

Dorota Tatarowicz
dtatarowicz@opsbialoleka.waw.pl

tel. 22 300 20 41 wew. 20

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej 2

Elżbieta Stec-Michałowska
estec@opsbialoleka.waw.pl

tel. 22 300 20 41 wew. 19

Kierownik Działu Pomocy Specjalistycznej

Ewa Lewandowska
elewandowska@opsbialoleka.waw.pl

tel. 22 300 20 43 wew. 60

Kierownik Działu Wsparcia Społecznego

Marta Korzeniewska-Recław
mkorzeniewska@opsbialoleka.waw.pl

tel. 780 703 084

Kierownik Zespołu ds. Realizacji Świadczeń i Analiz

Wiesława Koperska
wkoperska@opsbialoleka.waw.pl
tel. 22 300 20 43 wew. 22

Kierownik Zespołu Administracyjno-Gospodarczego

Jacek Kosanowski
jkosanowski@opsbialoleka.waw.pl
tel. 22 300 20 41 wew. 33

Kierownik Zespołu ds. Finansowo-Księgowych

Anna Sawera
asawera@opsbialoleka.waw.pl
tel. 22 300 20 41 wew. 40

Zamówienia publiczne

Jacek Kosanowski
jkosanowski@opsbialoleka.waw.pl
tel. 22 300 20 41 wew. 33

Inspektor Ochrony Danych

Tomasz Olejniczak
iod@opsbialoleka.waw.pl
tel. 22 300 20 41

Marcin Młot

mmlot@opsbialoleka.waw.pl
tel. 22 300 20 40 wew. 75
tel. kom. 723 241 628

Joanna Drela

jdrela@opsbialoleka.waw.pl
tel. 22 300 20 40 wew. 73
tel. kom. 723 241 598

Monika Kowalska

mkowalska@opsbialoleka.waw.pl
tel 22 300 20 40 wew. 18
tel. kom. 500 128 945

Krzysztof Piotrowski

kpiotrowski@opsbialoleka.waw.pl
tel. 22 300 20 40 wew. 28
tel. kom. 509 268 623

Katarzyna Dobruk

kdobruk@opsbialoleka.waw.pl
tel. 22 300 20 40 wew. 30
tel. kom. 780 703 083

Agnieszka Sąsiadek

asasiadek@opsbialoleka.waw.pl
tel. 22 300 20 40 wew. 29
tel. kom. 723 244 039

Jolanta Figat

jfigat@opsbialoleka.waw.pl
tel. 22 300 20 40 wew. 14
tel. kom. 723 244 063

Agnieszka Składanowska

askladanowska@opsbialoleka.waw.pl
tel. 22 300 20 40 wew. 15
tel. kom. 723 241 708

Karolina Illa 

killa@opsbialoleka.waw.pl
tel. (22) 300 20 40 wew. 72
tel. kom. 723-248-172 

Anna Szczepańska

aszczepanska@opsbialoleka.waw.pl
tel. 22 300 20 40 wew. 27
tel. kom. 504 814 163

Anna Wąsowska

awasowska@opsbialoleka.waw.pl
tel. 22 300 20 40 wew. 25
tel. kom. 723 247 809

Katarzyna Tomaszewska

ktomaszewska@opsbialoleka.waw.pl
tel. 22 300 20 40 wew. 26
tel. kom. 723 241 719

Katarzyna Myśliwiec

kmysliwiec@opsbialoleka.waw.pl
tel. 22 300 20 40 wew. 26
tel. kom. 723 247 822

Kierownik

Marta Korzeniewska-Recław
email: mkorzeniewska@opsbialoleka.waw.pl tel. 22 300 22 31, tel. kom. 780 703 084

Honorata Kobiałka - starszy specjalista pracy socjalnej
hkobialka@opsbialoleka.waw.pl tel. 22 300 22 30 tel.kom. 723 242 228

Halina Lamecka - pracownik socjalny
hlamecka@opsbialoleka.waw.pl tel. 22 300 22 30 tel. kom. 723 243 319

Jacek Malejki - starszy pracownik socjalny
jmalejki@opsbialoleka.waw.pl  tel. 22 300 22 30 tel. kom. 723 242 324

Ewa Wójcik - starszy specjalista pracy z rodziną – pełni funkcję koordynatora asystentów rodziny, prowadzi konsultacje i poradnictwo rodzinne
email: ewojcik@opsbialoleka.waw.pl tel.: 780 165 959

Edyta Petkow - asystent rodziny
epetkow@opsbialoleka.waw.pl tel.: 506 874 575

Aneta Grochowska – asystent rodziny
agrochowska@opsbialoleka.waw.pl tel.: 780 165 858

Katarzyna Sazonowicz - asystent rodziny
ksazonowicz@opsbialoleka.waw.pl  tel.: 723 242 195

Izabela Wrześniak - asystent rodziny 
iwrzesniak@opsbialoleka.waw.pl  nr tel.: 723-241-828

Irena Lisovska – psycholog, prowadzi konsultacje oraz grupy psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży
ilisovska@opsbialoleka.waw.pl  tel.: 723 242 255

Ewa Lewandowska - Kierownik Działu Pomocy Specjalistycznej
email: elewandowska@opsbialoleka.waw.pl
tel. 22 300 20 45 wew. 60

Monika Kudelska – Psycholog
tel. 22 300 20 45 wew. 61,
kom. 723 242 292
email: mkudelska@opsbialoleka.waw.pl

Maria Beata Kowalska – Specjalista pracy socjalnej
tel. 22 300 20 45 wew. 57,
kom. 723 247 811
email: bkowalska@opsbialoleka.waw.pl

Monika Kuś – Starszy Specjalista pracy socjalnej
tel. 22 300 20 45 wew. 58,
kom. 723 247 817
email: mkus@opsbialoleka.waw.pl

Monika Ostrowska-Sarna – Specjalista pracy socjalnej
tel. 22 300 20 45 wew. 55,
kom. 780 703 082
email: mostrowska@opsbialoleka.waw.pl

Martyna Wróblewska – Specjalista pracy socjalnej
tel. 22 300 20 45 wew. 54,
kom. 723 247 821
email: mwroblewska@opsbialoleka.waw.pl

Ewelina Miłosz – Specjalista pracy socjalnej
tel. 22 300 20 45 wew. 56,
kom. 504 814 145
email: emilosz@opsbialoleka.waw.pl\

Beata Musiał – Pracownik Socjalny
tel. 22 300 20 45 wew. 52,
kom. 723 242 265
email: bmusial@opsbialoleka.waw.pl

Ilona Kowalska-Rybak – Pracownik Socjalny
tel. 22 300 20 45 wew. 57,
kom. 723 242 229
email: irybak@opsbialoleka.waw.pl

Anita Branica-Dryka –starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator
email: abranica@opsbialoleka.waw.pl

tel. 22 403 59 57 kom. 723 247 819

Grażyna Bednarowicz – specjalista pracy socjalnej/koordynator wolontariatu
email: gbednarowicz@opsbialaloleka.waw.pl

tel. 22 403 59 57 kom. 723 242 326

Maja Lambach –inspektor do spraw projektów i programów, koordynator dostępności
email: mlambach@opsbialoleka.waw.pl

tel.22 403 59 57

Monika Anyż – specjalista pracy socjalnej
email: manyz@opsbialoleka.waw.pl

tel.22 403 59 57 kom. 504 814 190

Urszula Trybuchowska - pracownik socjalny
email: utrybuchowska@opsbailoleka.waw.pl

tel.22 403 59 57 kom. 519 725 081

Beata Bątkiewicz -koordynator dostępności,  konsultant - eurokoordynator

Adresy naszych placówek przedstawiamy poniżej na mapie

Sprawdź lokalizację na mapie