O ośrodku OPS Białołęka

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka jest jednostką organizacyjną Miasta Stołecznego Warszawy powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki społecznej.

Pomagamy osobom w naszej dzielnicy, które mają trudności w życiu i nie potrafią ich rozwiązać sami. Naszym celem jest sprawić, żeby te osoby i ich rodziny stawały się bardziej samodzielne i dobrze integrowały się ze społeczeństwem. Dostarczamy profesjonalną pomoc i wsparcie, dostosowane do potrzeb każdej osoby i rodziny. Nasze działania koncentrują się na tym, żeby pomóc ludziom być bardziej samodzielnymi i aktywnymi, przy jednoczesnym poszanowaniu ich prawa do podejmowania własnych decyzji. Chcemy także zapobiegać temu, żeby pojawiały się  nowe problemy społeczne.