Podstawy funkcjonowania ośrodka OPS Białołęka

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy funkcjonuje w oparciu o statut nadany mu poprzez Radę Miasta Stołecznego Warszawy – Uchwałą Nr XXIX/918/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy, z późniejszymi zmianami.

Tekst ujednolicony uchwały uwzględniający zmiany wprowadzone do dnia 14.10.2021 r. Uchwała nr LV/1738/2021 z 14-10-2021