Pomoc dla rodzin OPS Białołęka

Rodzice leżą i patrzą na niemowlaka

Rodzinom pomagają Pracownicy Działu Wsparcia Społecznego. Współpracujemy z rodzinami z dziećmi do 18 r.ż. w zakresie trudności opiekuńczych i wychowawczych.

Cel: 

Celem pomocy jest:

  • wzmocnienie kompetencji rodzicielskich,
  • poprawa relacji rodzic–dziecko,
  • wspomaganie rozwoju dziecka,
  • edukacja dot. potrzeb i faz rozwojowych dziecka oraz potencjalnych przyczyn pojawiających się trudności.

Pracownicy mają również obowiek udzielać  informacji o możliwościach, uprawnieniach, formach i miejscach wspierania rodzin oraz szeroko podejmować działania zmierzające do zażegnania problemów, których źródło tkwi w sposobie funkcjonowania rodziny.

Dowiedz się więcej o wsparciu dla warszawskich rodzin 

Dział wsparcia społecznego

Kierownik

Marta Korzeniewska-Recław
tel. 22 300 22 31 tel. 780 703 084

email: mkorzeniewska@opsbialoleka.waw.pl

Pracownicy socjalni

Pracownicy socjalni zajmują się zarówno diagnozą obszarów problemowych w rodzinach, pojedynczymi konsultacjami, jak i długoterminową pracą socjalną, prowadzą działania osłonowe, a w sytuacjach kryzysowych podejmują działania interwencyjne, często we współpracy z innymi służbami.

Honorata Kobiałka – starszy specjalista pracy socjalnej
hkobialka@opsbialoleka.waw.pl
tel. 22 300 22 30 tel. kom. 723 242 228

Halina Lamecka – pracownik socjalny
hlamecka@opsbialoleka.waw.pl

tel. 22 300 22 30 tel.kom. 723 243 319

Jacek Malejki – starszy pracownik socjalny
jmalejki@opsbialoleka.waw.pl 
tel. 22 300 22 30 tel. kom. 723 242 324

Ewa Wójcik – starszy specjalista pracy z rodziną – pełni funkcję koordynatora asystentów rodziny, prowadzi konsultacje i poradnictwo rodzinne
email: ewojcik@opsbialoleka.waw.pl
tel.: 780 165 959

Edyta Petkow – asystent rodziny
epetkow@opsbialoleka.waw.pl
tel.: 506 874 575

Aneta Grochowska – asystent rodziny
agrochowska@opsbialoleka.waw.pl
tel.: 780 165 858

Katarzyna Sazonowicz – asystent rodziny
ksazonowicz@opsbialoleka.waw.pl 
tel.: 723 242 195

Izabela Wrześniak – asystent rodziny
iwrzesniak@opsbialoleka.waw.pl 
nr tel.: 723 241 828

Irena Lisovska – psycholog, prowadzi konsultacje oraz grupy psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży
ilisovska@opsbialoleka.waw.pl 
tel.: 723 242 255