Wolontariat OPS Białołęka

Młoda dziewczyna stoi przy łóżku strarszej osoby

Wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy: tworzymy pozytywne zmiany razem! Aktywność społeczna, mająca na celu zmianę i kształtowanie rzeczywistości, przyjmuje liczne formy, a jedną z najpiękniejszych jest wolontariat. W Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, wolontariat stanowi centralny element działań, napędzając zmiany społeczne i dostarczając wsparcie potrzebującym.

Program Wolontariatu w OPS

Od wielu lat, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z powodzeniem realizuje Program Wolontariatu, oparty o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wolontariat jest kluczowym narzędziem pracy ośrodka, umożliwiając nieodpłatne wsparcie osobom potrzebującym pomocy. Zgodnie z definicją ustawy, wolontariusz to osoba, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia świadczy pomoc innym.

Zaangażowanie Wolontariuszy

Wolontariusze związani z Centrum Aktywności Lokalnej oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej podejmują różnorodne aktywności. Obejmują one prowadzenie zajęć tematycznych, organizację wykładów, pomoc w organizacji uroczystości, udzielanie korepetycji czy wsparcie akcji świątecznych. Ich kreatywność i zaangażowanie przyczyniają się do bogactwa działań społecznych.

W Ośrodku Pomocy Społecznej realizowane są programy/projekty wolontariackie realizowane na rzecz różnych grup społecznych takie jak m.in. "Ochotnicy Warszawscy", "Zaloguj i Pomagaj",Wolontariat w OPS, Program Korpus Wsparcia Seniorów.

Czy mogę zostać wolontariuszem?

Decydując się na rozpoczęcie pracy w charakterze wolontariusza, zapewne zadajesz sobie pytania, czy nadaję się do tej roli? Czy posiadam odpowiednie umiejętności, które pomogą mi w tej pracy, czy dysponuję wystarczającą ilością czasu, czy jestem w odpowiednim wieku? Wątpliwości może być wiele, natomiast odpowiedź jest jedna.

Każdy może być wolontariuszem, warto jednak pamiętać, że nie każdy wolontariat jest odpowiedni dla każdego.

Ważne jest, abyś posiadał odpowiednie predyspozycje do działań, których podejmiesz się w ramach wolontariatu. Nie znaczy to, że do pracy z dziećmi konieczne jest ukończenie studiów pedagogicznych – w tym przypadku, aby być wolontariuszem należy przede wszystkim posiadać kompetencje do pracy dziećmi: być komunikatywnym, potrafić zagospodarować im wolny czas, przede wszystkim lubić je i mieć z nimi dobry kontakt.

Przed podjęciem jakiejkolwiek aktywności wolontariackiej zastanów się, co chcesz robić jako wolontariusz, w czym możesz być pomocny, jakie są Twoje oczekiwania. Niezależnie od tego w jakim jesteś wieku, jakie posiadasz wykształcenie, poglądy, zawsze jest ktoś, kto czeka na Twoją pomoc.

Jesteś niepełnoletni, musisz uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie takiej działalności.

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, jesteś na emeryturze, pracujesz zawodowo – Ciebie również potrzebujemy. Zawsze jest ktoś, kto czeka na Twoją pomoc, uśmiech, poradę, zawsze jest praca, którą możesz pomóc wykonać.

Koordynator Wolontariatu:

Grażyna Bednarowicz – specjalista pracy socjalnej. 

Tel. 22 403-59-57, email: wolontariat@opsbialoleka.waw.pl

 

Dowiedz się więcej o wolontariacie w Warszawie