null

Kim jesteśmy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy realizuje swoje zadania na podstawie statutu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIII/1012/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą „Zakład Nieruchomości Komunalnych Gminy Warszawa-Białołęka” w jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą „Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy” (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 309, poz. 9578 ze zmianami).

Zakładem kieruje Dyrektor – Pani Monika Ratajczak.

Do głównych zadań Zakładu należy administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi zasób m.st. Warszawy w Dzielnicy Białołęka, a w szczególności:

 • eksploatacja lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • utrzymywanie porządku i czystości na terenie posesji i osiedli mieszkaniowych,
 • przygotowywanie i zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Warszawy,
 • organizowanie konserwacji, napraw, remontów i modernizacji zasobów komunalnych,
 • przygotowywanie oraz aktualizowanie bieżących i wieloletnich planów remontowo-modernizacyjnych zasobu lokalowego,
 • rozliczanie wspólnot mieszkaniowych,
 • współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi,
 • ewidencjonowanie nieruchomości będących w zarządzie Zakładu,
 • obsługa użytkowników mieszkaniowego zasobu Dzielnicy oraz użytkowników innych lokali i obiektów pozostających w administracji Zakładu (zapewnienie dostaw energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków i nieczystości stałych oraz usuwania awarii).
 • obsługa użytkowników zasobu mieszkaniowego oraz innych lokali i obiektów powierzonego mienia w Dzielnicy Białołęka,
 • realizacja decyzji Zarządu Dzielnicy Białołęka.

Załączniki: