Wspieraj seniora

Chcesz pomóc seniorowi? Masz czas i możliwość zrobienia zakupów osobie potrzebującej czy wyprowadzić psa na spacer? A może Ty jesteś seniorem powyżej 70 lat i potrzebujesz wsparcia w codziennych czynnościach? Wystarczy kontakt z dedykowaną infolinią. Wsparcie w postaci np. niezbędnych produktów zostanie dostarczone do domu seniora.

 

#Korpus wsparcia seniora - jak to działa? 

  1. Krok 1

    Senior dzwoni na infolinię pod numer 22 505 11 11 i informuje, że decyduje się pozostać w domu dla własnego bezpieczeństwa – infolinia odsyła sprawę z numerem telefonu do właściwej gminy i lokalnego ośrodka pomocy społecznej.

  2. Krok 2

    Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior. W ramach zgałaszanych potrzeb, osoba wspierająca może również wykonanać nieodpłatnie czynności związane z codziennym funkcjonowaniem: wyrzucenie śmieci, wyprowadzenie psa.

  3. Krok 3

    Gmina prowadzi wykaz (listę) seniorów potrzebujących pomocy i przypisuje do każdego seniora, osobę, która zajmie się już bezpośrednio pomocą.