Zamówienia publiczne w Dzielnicy Białołęka

Filtry

Plan zamówień publicznych

Wykaz zamówień Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy opublikowanych na starej stronie www przed dniem 01.07.2021 r. https://bialolekaarchiwum.um.warszawa.pl/zamowienia.html

Informacje dotyczące aktulanie prowadzonych postępowań w trybach przewidzianych w ustawie prawo zamówień publicznych innym niż zamówienie z wolnej ręki dostępne są na stronie internetowej https://zamowienia.um.warszawa.pl/.

Plan postępowań zawiera dane aktualne na dzień publikacji.

Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień wskazanych w opublikowanym planie postępowań. 

2021

Plan postępowań na rok 2021 Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

2020

Plan postępowań na rok 2020 Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - dostawy i usługi (stan na 06.01.2020 r.)

Plan postępowań na rok 2020 Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - roboty budowlane (stan na 06.01.2020 r.)

2019

Plan postępowań na rok 2019 Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - dostawy i usługi (stan na 13.02.2019)

Plan postępowań na rok 2019 Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - roboty budowlane (stan na 13.02.2019)

2018

Plan postępowań - aktualizacja kwiecień - 2018 - dostawy i usługi

Plan postępowań - aktualizacja kwiecień - 2018 - roboty budowlane

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2018 - dostawy i usługi

Plan postępowań o udzielnie zamówienia na rok 2018 - roboty budowlane

2017

Plan postępowań o udzielnie zamówienia na rok 2017 - Urząd Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy zgodnie z art. 13 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. Poz. 2164 z póź. zm.)