Zamówienia publiczne w Dzielnicy Białołęka

Filtry

Informacja o zamówieniach i plan postępowań

1. Wykaz zamówień Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy opublikowanych na starej stronie www przed dniem 01.07.2021 r., znajduje się pod linkiem: https://bialolekaarchiwum.um.warszawa.pl/zamowienia.html

2. Informacje dotyczące aktulanie prowadzonych postępowań dostępne są na stronie internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl/.

Pod wskazym linkiem można odszukać:

- postępowania prowadzone w trybach przewidzianych w ustawie prawo zamówień publicznych

- postępowania wyłączone z obowiązku stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, które są udzielane w trybie zapytania ofertowego poprzez stronę interentową.

 

3. Plan postępowań Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień wskazanych w opublikowanym planie postępowań. Plan postępowań zawiera informacje aktulane na dzień ich opublikowania.

Rok 2023

Plan postępowań Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy znajduje się pod linkiem 

Po wejściu w link, w wyszukiwarce w polu "Szukaj według frazy" należy wpisać "Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka", zaś w polu "rodzaj ogłoszenia" z rozwijanej listy należy wybrać "plan postępowań", a następnie kliknąć przycisk "szukaj". 

Z listy wyświetlonych planów należy wybrać plan na rok 2023.

 
Rok 2022

Plan postępowań Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy znajduje się pod linkiem 

Po wejściu w link, w wyszukiwarce w polu "Szukaj według frazy" należy wpisać "Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka", zaś w polu "rodzaj ogłoszenia" z rozwijanej listy należy wybrać "plan postępowań", a następnie kliknąć przycisk "szukaj". 

Z listy wyświetlonych planów należy wybrać plan na rok 2022.

 
Rok 2021

Plan postępowań Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy znajduje się pod linkiem

Po wejściu w link, w wyszukiwarce w polu "Szukaj według frazy" należy wpisać "Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka", zaś w polu "rodzaj ogłoszenia" z rozwijanej listy należy wybrać "plan postępowań", a następnie kliknąć przycisk "szukaj".

Rok 2020

Plan postępowań na rok 2020 Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - dostawy i usługi (stan na 06.01.2020 r.)

Plan postępowań na rok 2020 Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - roboty budowlane (stan na 06.01.2020 r.)

Rok 2019

Plan postępowań na rok 2019 Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - dostawy i usługi (stan na 13.02.2019)

Plan postępowań na rok 2019 Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - roboty budowlane (stan na 13.02.2019)

Rok 2018

Plan postępowań - aktualizacja kwiecień - 2018 - dostawy i usługi

Plan postępowań - aktualizacja kwiecień - 2018 - roboty budowlane

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2018 - dostawy i usługi

Plan postępowań o udzielnie zamówienia na rok 2018 - roboty budowlane

Rok 2017

Plan postępowań o udzielnie zamówienia na rok 2017 - Urząd Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy zgodnie z art. 13 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. Poz. 2164 z póź. zm.)